Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
POLIMEX MOSTOSTAL (PXM)
Grupa Polimexu-Mostostalu buduje pozycję lidera rynku oraz preferowanego partnera w działalności inżynieryjno-usługowej w branży energetycznej petrochemicznej, poprzez bezkompromisową restrukturyzację i koncentrację na kluczowych kompetencjach. Strategia Polimexu-Mostostalu koncentruje się na głównych kierunkach działania i sposobach postępowania na drodze do realizacji celu, jakim jest wzrost wartości Spółki i osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących akcjonariuszy. W strategii Polimexu-Mostostalu istotne miejsce zajmuje koncepcja TQM (Total Quality Management). Polega ona na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem obszarów korzystnie wpływających na wyniki finansowe, na zadowolenie akcjonariuszy i innych interesariuszy. Takimi kluczowymi obszarami, są m.in. wysoka jakość wyrobów i usług oraz satysfakcja klientów. Znaczące miejsce zajmują również umiejętne zarządzanie zasobami i wykorzystywanie szans. Realizowane są w grupie działania restrukturyzacyjne w obszarze operacyjnym i finansowym mające na celu obniżenie kosztów działalności, poprawę płynności finansowej i wzmocnienie sił wykonawczych strategicznych sektorach. W ten sposób powstaje silna w Polsce i tej części Europy organizacja, będąca wiarygodnym partnerem dla inwestorów do realizacji w generalnym wykonawstwie wielkich inwestycji dla energetyki, chemii, petrochemii oraz przemysłu. Nowa strategia grupy zakłada w szczególności wprowadzenie w latach 2014-2019 sześciu inicjatyw strategicznych, do których należą: koncentracja na działalności podstawowej i przeprowadzenie szeregu dezinwestycji, wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej, zwiększenie elastyczności działania i efektywności kosztowej, zwiększenie aktywności spółki na rynkach zagranicznych, dalsze rozwijanie kompetencji spółki oraz zmniejszenie zadłużenia netto.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 39 000 001 16,48 %
Enea S.A. 39 000 000 16,48 %
PGNiG S.A. 39 000 000 16,48 %
Energa S.A. 39 000 000 16,48 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 076 136 6,37 %
TFI PKO S.A. 7 137 505 3,02 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 7 025 868 2,97 %
Porozumienie akcjonariuszy Polimex 6 000 001 2,54 %
Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. 4 691 458 1,98 %
TFI PZU S.A. 3 757 137 1,59 %
TFI Union Investment S.A. 1 764 708 0,75 %
OFE PZU Złota Jesień 797 000 0,34 %
OFE Pekao 777 000 0,33 %
OFE AXA 246 000 0,10 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 166 194 0,07 %
OFE Pocztylion 80 000 0,03 %
TFI Quercus S.A. 63 200 0,03 %
TFI Opera S.A. 10 000 0,00 %
OFE MetLife 7 000 0,00 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Przemysl
Branża Budownictwo
Kurs 3,42 zł
Zmiana 0,29 %
C/Z
C/WK 3,42
Wolumen 200 380
Obrót 690 139 zł
%Freefloat 0,01%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDX 665,50 zł -1,41% 18 684 578,00 zł
ELT 36,20 zł 4,32% 2 314 342,75 zł
EKP 0,52 zł 4,00% 47 940,70 zł
ERB 40,50 zł 0,50% 68 375,00 zł
HRS 0,80 zł 0,00% 812,80 zł
INK 46,80 zł 0,00% 1 825,20 zł
ITB 2,70 zł -2,88% 91 030,85 zł
MRB 13,42 zł 1,98% 4 055 918,75 zł
MSP 14,30 zł 2,14% 143,00 zł
MSW 6,86 zł 0,59% 4 130,68 zł
MSZ 4,23 zł 0,00% 424 010,53 zł
NVA 15,80 zł 0,64% 6 295,80 zł
PRM 32,00 zł -2,44% 2 912,40 zł
PJP 17,15 zł 2,69% 14 500,70 zł
TSG 3,16 zł -0,32% 1 826,48 zł
TRK 2,26 zł -1,31% 85 965,28 zł
ULM 73,00 zł 0,00% 73,00 zł
UNI 9,34 zł 0,43% 10 579,56 zł
ZUE 10,80 zł 0,00% 34 571,20 zł