Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
POLIMEX MOSTOSTAL (PXM)
Grupa Polimexu-Mostostalu buduje pozycję lidera rynku oraz preferowanego partnera w działalności inżynieryjno-usługowej w branży energetycznej petrochemicznej, poprzez bezkompromisową restrukturyzację i koncentrację na kluczowych kompetencjach. Strategia Polimexu-Mostostalu koncentruje się na głównych kierunkach działania i sposobach postępowania na drodze do realizacji celu, jakim jest wzrost wartości Spółki i osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących akcjonariuszy. W strategii Polimexu-Mostostalu istotne miejsce zajmuje koncepcja TQM (Total Quality Management). Polega ona na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem obszarów korzystnie wpływających na wyniki finansowe, na zadowolenie akcjonariuszy i innych interesariuszy. Takimi kluczowymi obszarami, są m.in. wysoka jakość wyrobów i usług oraz satysfakcja klientów. Znaczące miejsce zajmują również umiejętne zarządzanie zasobami i wykorzystywanie szans. Realizowane są w grupie działania restrukturyzacyjne w obszarze operacyjnym i finansowym mające na celu obniżenie kosztów działalności, poprawę płynności finansowej i wzmocnienie sił wykonawczych strategicznych sektorach. W ten sposób powstaje silna w Polsce i tej części Europy organizacja, będąca wiarygodnym partnerem dla inwestorów do realizacji w generalnym wykonawstwie wielkich inwestycji dla energetyki, chemii, petrochemii oraz przemysłu. Nowa strategia grupy zakłada w szczególności wprowadzenie w latach 2014-2019 sześciu inicjatyw strategicznych, do których należą: koncentracja na działalności podstawowej i przeprowadzenie szeregu dezinwestycji, wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej, zwiększenie elastyczności działania i efektywności kosztowej, zwiększenie aktywności spółki na rynkach zagranicznych, dalsze rozwijanie kompetencji spółki oraz zmniejszenie zadłużenia netto.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 39 000 001 16,48 %
PGNiG S.A. 39 000 000 16,48 %
Energa S.A. 39 000 000 16,48 %
Enea S.A. 39 000 000 16,48 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 076 136 6,37 %
TFI PKO S.A. 7 137 505 3,02 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 7 025 868 2,97 %
Porozumienie akcjonariuszy Polimex 6 000 001 2,54 %
Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. 4 691 458 1,98 %
TFI PZU S.A. 3 757 137 1,59 %
TFI Union Investment S.A. 1 764 708 0,75 %
OFE PZU Złota Jesień 797 000 0,34 %
OFE Pekao 777 000 0,33 %
OFE AXA 246 000 0,10 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 166 194 0,07 %
OFE Pocztylion 80 000 0,03 %
TFI Quercus S.A. 63 200 0,03 %
TFI Opera S.A. 10 000 0,00 %
OFE MetLife 7 000 0,00 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
13:50
Pole Wartość
Sektor Przemysl
Branża Budownictwo
Kurs 4,58 zł
Zmiana -1,08 %
C/Z
C/WK 4,58
Wolumen 142 325
Obrót 654 886 zł
%Freefloat 0,01%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDX 443,00 zł 3,63% 10 803 390,50 zł
ELT 14,72 zł 1,38% 697 989,10 zł
EKP 0,48 zł -7,31% 49 030,43 zł
ERB 37,30 zł -0,53% 57 341,30 zł
HRS 0,65 zł 0,62% 4 209,91 zł
INK 37,50 zł 2,46% 56 507,80 zł
ITB 1,62 zł -0,61% 1 722,09 zł
MRB 6,91 zł 0,58% 297 011,57 zł
MSP 18,30 zł -3,17% 2 284,65 zł
MSW 6,58 zł -1,79% 8 147,56 zł
MSZ 3,61 zł -0,55% 48 411,88 zł
NVA 14,70 zł 0,00% 18 939,80 zł
PRM 29,20 zł 1,39% 467,20 zł
PJP 15,40 zł -0,65% 51 006,40 zł
TSG 2,85 zł 0,71% 5 803,25 zł
TRK 1,41 zł 0,71% 847,57 zł
ULM 61,50 zł -0,81% 2 525,00 zł
UNI 9,26 zł -1,49% 39 731,24 zł
ZUE 5,62 zł -2,43% 20 614,52 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.