Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
POLIMEX MOSTOSTAL (PXM)
Grupa Polimexu-Mostostalu buduje pozycję lidera rynku oraz preferowanego partnera w działalności inżynieryjno-usługowej w branży energetycznej petrochemicznej, poprzez bezkompromisową restrukturyzację i koncentrację na kluczowych kompetencjach. Strategia Polimexu-Mostostalu koncentruje się na głównych kierunkach działania i sposobach postępowania na drodze do realizacji celu, jakim jest wzrost wartości Spółki i osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących akcjonariuszy. W strategii Polimexu-Mostostalu istotne miejsce zajmuje koncepcja TQM (Total Quality Management). Polega ona na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem obszarów korzystnie wpływających na wyniki finansowe, na zadowolenie akcjonariuszy i innych interesariuszy. Takimi kluczowymi obszarami, są m.in. wysoka jakość wyrobów i usług oraz satysfakcja klientów. Znaczące miejsce zajmują również umiejętne zarządzanie zasobami i wykorzystywanie szans. Realizowane są w grupie działania restrukturyzacyjne w obszarze operacyjnym i finansowym mające na celu obniżenie kosztów działalności, poprawę płynności finansowej i wzmocnienie sił wykonawczych strategicznych sektorach. W ten sposób powstaje silna w Polsce i tej części Europy organizacja, będąca wiarygodnym partnerem dla inwestorów do realizacji w generalnym wykonawstwie wielkich inwestycji dla energetyki, chemii, petrochemii oraz przemysłu. Nowa strategia grupy zakłada w szczególności wprowadzenie w latach 2014-2019 sześciu inicjatyw strategicznych, do których należą: koncentracja na działalności podstawowej i przeprowadzenie szeregu dezinwestycji, wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej, zwiększenie elastyczności działania i efektywności kosztowej, zwiększenie aktywności spółki na rynkach zagranicznych, dalsze rozwijanie kompetencji spółki oraz zmniejszenie zadłużenia netto.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 39 000 001 16,48 %
PGNiG S.A. 39 000 000 16,48 %
Energa S.A. 39 000 000 16,48 %
Enea S.A. 39 000 000 16,48 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 076 136 6,37 %
TFI PKO S.A. 7 137 505 3,02 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 7 025 868 2,97 %
Porozumienie akcjonariuszy Polimex 6 000 001 2,54 %
Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. 4 691 458 1,98 %
TFI PZU S.A. 3 757 137 1,59 %
TFI Union Investment S.A. 1 764 708 0,75 %
OFE PZU Złota Jesień 797 000 0,34 %
OFE Pekao 777 000 0,33 %
OFE AXA 246 000 0,10 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 166 194 0,07 %
OFE Pocztylion 80 000 0,03 %
TFI Quercus S.A. 63 200 0,03 %
TFI Opera S.A. 10 000 0,00 %
OFE MetLife 7 000 0,00 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
16:45
Pole Wartość
Sektor Przemysl
Branża Budownictwo
Kurs 3,90 zł
Zmiana 0,00 %
C/Z
C/WK 3,90
Wolumen 127 830
Obrót 498 985 zł
%Freefloat 0,01%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDX 272,50 zł 0,93% 1 698 558,50 zł
ELT 7,02 zł -3,57% 377 958,46 zł
EKP 0,40 zł -0,50% 5 137,56 zł
ENP 1,82 zł -1,62% 1 820,00 zł
ERB 32,25 zł -0,46% 424 628,81 zł
HRS 0,88 zł 0,00% 12 566,53 zł
INK 29,00 zł 0,00% 21 765,20 zł
MRB 4,00 zł -2,44% 1 047 536,68 zł
MSP 17,90 zł -3,50% 31 120,85 zł
MSW 5,12 zł 0,39% 13 000,54 zł
MSZ 1,91 zł -1,85% 98 210,65 zł
NVA 11,20 zł 0,00% 14 022,40 zł
PRM 33,20 zł -6,21% 18 336,40 zł
PJP 11,90 zł -3,25% 53 031,40 zł
RES 0,51 zł 0,39% 400,02 zł
TSG 3,58 zł 0,56% 12 300,09 zł
TRK 1,59 zł -0,88% 132 935,45 zł
ULM 54,80 zł -3,86% 1 700,20 zł
UNI 8,10 zł -1,22% 1 561,60 zł
ZUE 3,93 zł 0,77% 42 669,33 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.