Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
POLIMEX MOSTOSTAL (PXM)
Grupa Polimexu-Mostostalu buduje pozycję lidera rynku oraz preferowanego partnera w działalności inżynieryjno-usługowej w branży energetycznej petrochemicznej, poprzez bezkompromisową restrukturyzację i koncentrację na kluczowych kompetencjach. Strategia Polimexu-Mostostalu koncentruje się na głównych kierunkach działania i sposobach postępowania na drodze do realizacji celu, jakim jest wzrost wartości Spółki i osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących akcjonariuszy. W strategii Polimexu-Mostostalu istotne miejsce zajmuje koncepcja TQM (Total Quality Management). Polega ona na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem obszarów korzystnie wpływających na wyniki finansowe, na zadowolenie akcjonariuszy i innych interesariuszy. Takimi kluczowymi obszarami, są m.in. wysoka jakość wyrobów i usług oraz satysfakcja klientów. Znaczące miejsce zajmują również umiejętne zarządzanie zasobami i wykorzystywanie szans. Realizowane są w grupie działania restrukturyzacyjne w obszarze operacyjnym i finansowym mające na celu obniżenie kosztów działalności, poprawę płynności finansowej i wzmocnienie sił wykonawczych strategicznych sektorach. W ten sposób powstaje silna w Polsce i tej części Europy organizacja, będąca wiarygodnym partnerem dla inwestorów do realizacji w generalnym wykonawstwie wielkich inwestycji dla energetyki, chemii, petrochemii oraz przemysłu. Nowa strategia grupy zakłada w szczególności wprowadzenie w latach 2014-2019 sześciu inicjatyw strategicznych, do których należą: koncentracja na działalności podstawowej i przeprowadzenie szeregu dezinwestycji, wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej, zwiększenie elastyczności działania i efektywności kosztowej, zwiększenie aktywności spółki na rynkach zagranicznych, dalsze rozwijanie kompetencji spółki oraz zmniejszenie zadłużenia netto.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 39 000 001 16,48 %
PGNiG S.A. 39 000 000 16,48 %
Energa S.A. 39 000 000 16,48 %
Enea S.A. 39 000 000 16,48 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 076 136 6,37 %
TFI PKO S.A. 7 137 505 3,02 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 7 025 868 2,97 %
Porozumienie akcjonariuszy Polimex 6 000 001 2,54 %
Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. 4 691 458 1,98 %
TFI PZU S.A. 3 757 137 1,59 %
TFI Union Investment S.A. 1 764 708 0,75 %
OFE PZU Złota Jesień 797 000 0,34 %
OFE Pekao 777 000 0,33 %
OFE AXA 246 000 0,10 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 166 194 0,07 %
OFE Pocztylion 80 000 0,03 %
TFI Quercus S.A. 63 200 0,03 %
TFI Opera S.A. 10 000 0,00 %
OFE MetLife 7 000 0,00 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Przemysl
Branża Budownictwo
Kurs 4,46 zł
Zmiana 1,59 %
C/Z
C/WK 4,46
Wolumen 170 321
Obrót 752 140 zł
%Freefloat 0,01%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDX 738,00 zł 1,10% 29 083 592,00 zł
ELT 19,14 zł 1,70% 277 237,72 zł
EKP 0,61 zł -1,61% 56 086,97 zł
ENP 1,94 zł 4,30% 471,14 zł
ERB 46,10 zł 3,36% 381 139,69 zł
HRS 0,82 zł -2,38% 14 021,22 zł
INK 42,70 zł 1,91% 33 569,40 zł
ITB 2,56 zł -2,29% 35 707,66 zł
MRB 9,30 zł 0,11% 625 887,44 zł
MSP 18,00 zł 2,27% 5 820,10 zł
MSW 7,00 zł 0,00% 9 442,44 zł
MSZ 4,20 zł -1,18% 112 668,20 zł
NVA 17,50 zł -4,37% 127 828,80 zł
PRM 35,60 zł -1,11% 420 103,00 zł
PJP 16,50 zł -1,20% 177 557,80 zł
RES 0,56 zł 0,00% 6 654,16 zł
TSG 3,10 zł 4,03% 48 404,13 zł
TRK 2,46 zł 2,07% 873 807,75 zł
ULM 74,50 zł 0,68% 1 713,00 zł
UNI 9,50 zł -0,84% 47 603,12 zł
ZUE 11,20 zł 4,19% 403 014,31 zł