Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto

Polityka prywatności

 

  1. Podmiotem zarządzającym serwisem atskaner.pl (dalej zwanym Serwisem) jest Road Bikes Group Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, która przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
  4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Road Bikes Group Sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Ponadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu w prawnie usprawiedliwionych celach Road Bikes Group Sp. z o.o., w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Road Bikes Group Sp. z o.o. oraz firm z nią współpracujących.
  5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest Road Bikes Group Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-576), ul. Czerniawska 18/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000360607.
  6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  7. Dla korespondencji użytkownika z Administratorem przeznaczony jest odrębny adres email kontakt@atskaner.pl, na który można przesyłać wszelkie informacje, uwagi czy też zastrzeżenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.
  8. Serwis nie odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych samodzielnie udostępnianych przez użytkowników i dane te nie są objęte Polityką Prywatności