Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Inwestowanie
Wprowadzenie do AT
1. Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych (Murphy, 1995) dzięki badaniu poziomów cen i wolumenu danego waloru w przeszłości przy użyciu narzędzi AT inwestor stara się przewidzieć przyszłe zmiany cen obok analizy fundamentalnej najpopularniejsza metoda analizy instrumentów finansowych,…
Więcej
Teoria Dowa
Twórca nowoczesnej analizy technicznej Charles Dow - założyciel firmy Dow Jones & Co. (1882) współwłaściciel i redaktor "The Wall Street Journal” opracował swą teorie na podstawie analizy zachowań cen na amerykańskim rynku (NYSE) pod koniec XIX wieku na początku XX w. (1900-1902) opublikował artykuły dotyczące podstawowych zasad i narzędzi analizy technicznej opisał swoje poglądy na temat…
Więcej
Wykresy giełdowe
1. Trzy głównie rodzaje wykresów – wybór należy do inwestora: liniowy, słupkowy i świecowy. 2. Wykresy liniowe (line charts): ilustrują zmiany kursów: maksymalnego (high), minimalnego (low) oraz ceny otwarcia (open) i zamknięcia (close) w poszczególnych okresach bardziej użyteczne niż liniowe, gdyż zawierają więcej informacji niż prosty wykres liniowy 3. Wykresy świecowe (candlesticks) –…
Więcej
Trendy
1. Trend – wynik walki byków i niedźwiedzi Trend to kierunek ruchu ceny danego waloru w określonym czasie. To kierunek w jakim porusza się rynek, kierunek jaki przyjmują szczyty i dołki. Paradoksalnie kursy w perspektywie czasowej nie poruszają się przypadkowo i w zupełnym bezwładzie, a poruszają się one w ruchach trendowych Charakterystyka trendu: wyznaczany jest na wykresie kursów, dzięki…
Więcej
Wsparcia i opory
1. Wsparcia i opory Wsparcie – jest to poziom lub obszar cenowy, gdzie aktywność strony popytowej (kupujących) jest na tyle znaczna, by przezwyciężyć presję podaży (strony sprzedających) i powstrzymać spadki. Jest to punkt odbicia zniżek. Opór – obszar cenowy, gdzie przewaga sprzedających doprowadza do wyhamowania wzrostu cen i ewentualnej zmiany kierunku. Jest to punkt zatrzymania wzrostów 2.…
Więcej
Linie trendu
1. Trend – wynik walki byków i niedźwiedzi (przypomnienie) trend to kierunek ruchu ceny danego waloru w określonym czasie kierunek w jakim porusza się rynek, kierunek jaki przyjmują szczyty i dołki Charakterystyka trendu: wyznaczany jest na wykresie kursów, dzięki narzędziom AT – np. liniom trendu zależy od interwału (inny w skali dziennej a inny w skali miesięcznej) przerywany krótkoterminowymi…
Więcej
Zaawansowane linie trendu (wachlarze, kanały i korekty)
1. Zasada wachlarza – wykorzystanie linii trendu w przypadku przyspieszeniu lub spowolnienia trendu konieczne jest wytyczanie kolejnych linii trendu zasada wachlarza dotyczy sytuacji kiedy trend zwalnia, a po przełamaniu pierwotnej linii trendu nie następuje zmiana tendencji. Dopiero trzecie przełamanie linii trendu jest prawdziwe. 2. Przykład wachlarza w trendzie spadkowym: czasami po przełamaniu…
Więcej
Luki cenowe
1. Luki cenowe – definicja obszar cenowy, w którym nie zawarto żadnej transakcji luka występuje, gdy: na otwarciu sesji transakcje zawierane są na poziomie wyraźnie wyższym lub niższym niż zamknięcie z poprzedniej sesji pojawiają się istotne informacje, w wyniku czego większość uczestników rynku uznaje nagle, że poziom cen powinien się natychmiast zmienić (obrazują jakby emocje powstałe poza…
Więcej
Formacje cenowe
1. Definicja i rodzaje formacji cenowych: formacje cenowe to ruch cen tworzący na wykresie określony powtarzalny kształt lub figurę geometryczną, który umożliwia przewidzenie kierunku przyszłego wybicia, jak i oczekiwanego zasięgu tego ruchu ze względu na kryterium generowanego przez formacje sygnału wyróżniamy formacje: odwrócenia trendu kontynuacji trendu w formacjach istotne znaczenie odgrywa…
Więcej
Formacja głowy i ramion
1. Formacje odwrócenia trendu: ruchy cen (kształty na wykresie) zapowiadające możliwość odwrócenia trendu trwającego od dłuższego czasu umożliwiają przewidzenie zasięgu nowego ruchu istotne znaczenie odgrywa kształtowanie się wolumenu obrotów wygląd formacji odwrócenia trendu w teorii: 2. Cechy i uwarunkowania formacji odwrócenia trendu trwają przez dłuższy czas i zapowiadają zmianę trendu…
Więcej
Formacja podwójnego i potrójnego szczytu/dna
1. Cechy i uwarunkowania formacji odwrócenia trendu: trwają przez dłuższy czas i zapowiadają zmianę trendu głównego mają znaczenie wtedy, gdy wytworzą się po silnym i długim trendzie ich wystąpienie zapowiada przełamanie istotnej linii trendu im większa formacja (jej wysokość) tym większy wynikający z niej potencjalny ruch cen formacje zapowiadające odwrócenie trendu w hossie kształtują się…
Więcej
Formacja V i spodka
1. Cechy i uwarunkowania formacji odwrócenia trendu trwają przez dłuższy czas i zapowiadają zmianę trendu głównego mają znaczenie wtedy, gdy wytworzą się po silnym i długim trendzie ich wystąpienie zapowiada przełamanie istotnej linii trendu im większa formacja (jej wysokość) tym większy wynikający z niej potencjalny ruch cen formacje zapowiadające odwrócenie trendu w hossie kształtują się…
Więcej
Formacje kontynuacji trendu, trójkąty
1. Formacje kontynuacji trendu przerywniki w istniejącym trendzie głównym, który po krótkookresowej konsolidacji (korekcie) jest kontynuowany występują kiedy fala popytu po dużym ruchu wzrostowym napotyka opór (w trendzie spadkowym – kiedy fala podaży natrafi na wsparcie) rynek koryguje w ten sposób krótkoterminowe wyprzedanie lub wykupienie po chwilowej realizacji zysków (zebraniu sił) lub…
Więcej
Flagi, chorągiewki, kliny i prostokąty
1. Cechy i uwarunkowania formacji kontynuacji trendu: tworzą się znacznie krócej niż formacje odwrócenia trendu i z tego powodu uważane są za formacje krótko- lub średnioterminowe. W przypadku formacji flagi, chorągiewki czy klina ich czas jest wręcz ograniczony budową formacji wolumen obrotu maleje w trakcie trwania formacji i rośnie przy wybiciu – szczególnie w trendzie wzrostowym ! występują po…
Więcej
Analiza wolumenu i LOP
1. Wolumen i LOP – wskaźniki potwierdzające Wolumen (ważniejszy) oraz liczba otwartych pozycji są wskaźnikami wtórnymi, które potwierdzają znaczenie ceny są istotne przy analizowaniu wykresów i prognozowaniu przyszłych zachowań rynku, gdyż na ich podstawie można odczytać siłę rynku, tendencje oraz możliwe odwrócenie trendu Wolumen stosuje się na wszystkich rynkach i walorach, natomiast LOP jest…
Więcej
Wykresy długoterminowe
1. Wykres a skala czasu: 3 najpopularniejsze sposoby prezentacji cen: wykresy liniowe (podstawowe, łatwe do odczytu ale najbardziej ubogie w dane – tylko ceny zamknięcia) wykresy słupkowe (bardziej użyteczne niż liniowe, ilustrują zmiany kursów: maksymalnego, minimalnego oraz ceny otwarcia i zamknięcia ) wykresy świecowe (ilustrują te same dane co słupkowe, różnią się prezentacją graficzną –…
Więcej
Średnie ruchome i wstęga Bollingera
1. Wskaźniki trendowe: Wskaźniki śledzące trend – określają kierunek i siłę trendu są rysowane na wykresie cenowym lub bezpośrednio pod nim dobre wskazania przy wyraźnych średnio i długoterminowych trendach, złe w trendach bocznych (wyjściem są np. kompresje średnich) są narzędziem statycznym i dają sygnały z opóźnieniem służą do diagnozy rynku, prognozy najbliższych zachowań - sygnalizują zmiany…
Więcej
Oscylatory techniczne – Momentum, ROC i MACD
1. Charakterystyka oscylatorów technicznych: oscylatory mierzą tempo zmian oraz szybkość ruchów w stosunku do bieżącego poziomu cen zachowanie ceny opisane za pomocą wzoru matematycznego – zbudowane na podstawie kursów i wielkości obrotu większość wskaźników pokazuje to samo, z tym że jedne robią to wolniej, a inne szybciej, w związku z czym nie powinno się używać wielu wskaźników do analizy…
Więcej
Oscylatory techniczne – CCI, RSI, Stochastic i Williams %R
1. CCI (Comodity Chanel Index): • oscylator CCI bazuje na założeniu, że ceny każdego instrumentu poruszają się w cyklach. Sprawdza kiedy ceny są niestandardowo wysokie lub niskie w porównaniu do cen średnich –mierzy różnicę między bieżącą ceną a średnią (zazwyczaj z 14 lub 20 okresów) a następnie normalizuje wyniki aby większość zawierała się w przedziale od -100 do 100 wzór: • CCI oscyluje w…
Więcej
Świece japońskie
1. Świece japońskie – wprowadzenie: wykresy świecowe to wynaleziona przez Japończyków jedna z najstarszych metod analizowania oraz konstrukcji wykresów przez wiele lat ewoluowały i zyskiwały popularność, ale dopiero pod koniec XX wieku zaczęły być powszechnie stosowane na Zachodzie mają dwa główne zastosowania: przedstawianie danych na wykresie prognozowanie zmian cen za pomocą sekwencji świec…
Więcej
Formacje świecowe cz.1. - pojedyncze świece
1. Formacje świecowe: Formacje świecowe obrazują emocje uczestników rynku i ich zmiany w związku z sytuacją rynkową Służą do prognozowania zmian cen za pomocą sekwencji świec Rodzaje formacji: mogą składać się z 1 świecy lub stanowić połączenie kilku świec (złożone), jednak zwykle nie więcej niż 5 określają punkty zwrotne na rynku (zwiastują zmianę trendu), choć część z nich wskazuje kontynuację…
Więcej
Formacje świecowe cz.2 – świece podwójne
1. Formacje świecowe: Formacje świecowe obrazują emocje uczestników rynku i ich zmiany na sytuacje rynkowe w danej jednostce czasu (dzień, tydzień itp.) Japońskie formacje świecowe mogą składać się z 1 świecy lub stanowić połączenie kilku świec, jednak nie więcej niż 5 Podział: Ze względu na ilość świec w formacji: Pojedyncze Podwójne (składają się z dwóch świec) Potrójne Ze względu na wymowę:…
Więcej
Formacje świecowe cz.3 – świece potrójne
1. Formacje świecowe: • Formacje świecowe obrazują emocje uczestników rynku i ich zmiany na sytuacje rynkowe w danej jednostce czasu (dzień, tydzień itp.) • Japońskie formacje świecowe mogą składać się z 1 świecy lub stanowić połączenie kilku świec, jednak nie więcej niż 5 • Podział: –Ze względu na ilość świec w formacji: • Pojedyncze • Podwójne • Potrójne (składają się z 3 świec) –Ze względu na…
Więcej
Teoria fal Elliotta – wprowadzenie
1. Teoria fal Elliotta: W latach 30-tych XX wieku Ralph Nelson Elliott odkrył, że zawarty w cenach trend oraz punkty zwrotne rynku układają się w rozpoznawalny wzór. Kształt, który wyróżnił, charakteryzował się na tyle powtarzalną formą, że pozwolił na wyciągnięcie konkretnych wniosków. Elliott wyróżnił i zdefiniował 13 formacji, czy inaczej mówiąc fal, które powtarzały się na rynku. Nazwał i z…
Więcej
Teoria fal Elliotta – geometria rynku, zniesienia Fibonacciego
1. Geometria rynku: Analiza rynku w oparciu o geometrię jest matematycznym podejściem porównywania związków pomiędzy odcinkami, które zostały utworzone przez szczyty i dołki na wykresie cen. Rodzaje geometrii rynku: odległości między punktami zwrotnymi mogą być mierzone w jednostkach cenowych, czasowych i ich połączeniu (przestrzeni). Źródła geometrii: liczby Fibonacciego i złoty podział odcinka…
Więcej
Cykle na giełdzie
1. Wymiar czasu w AT: poznane do tej pory narzędzia analizy technicznej pomagają w określeniu kierunku i zasięgu ruchu na rynku równie ważna jest analiza czasu – jaki zajmie na dany ruch lub kiedy się on rozpocznie potrzeba bowiem czasu na ukształtowanie się formacji, a im dłużej istnieją pewne poziomy (wsparcia lub oporu) lub trendy tym są one ważniejsze zbyt gwałtowne ruchy i odchylenia są…
Więcej
Systemy transakcyjne
1. Początki systemów transakcyjnych: Welles Wilder w 1978 r. opublikował książkę „New concepts in Technical Trading Systems”, która stała się przełomową i stanowi dzisiaj jeden z fundamentów analizy technicznej Opublikował w niej oryginalne teorie, które obecnie znajdują szerokie zastosowanie w konstruowaniu systemów transakcyjnych Najczęściej stosowane wskaźniki autorstwa Wildera to: RSI…
Więcej
Zarządzanie kapitałem i zawieranie transakcji
1. Przesłanki do zarządzania kapitałem: Zawieranie transakcji oraz często niedoceniane zarządzanie kapitałem jest nieodzownym elementem kompletnej strategii inwestycyjnej. Umiejętność analizowania wykresów jest niezbędna do skutecznego inwestowania na giełdzie, jednak nawet dobrze stosowane techniki i poprawnie odczytywany kierunek rynku nie gwarantują sukcesu i wysokich zysków Ostatnim i…
Więcej
6 kroków skutecznego inwestora
1. Jak zostać skutecznym inwestorem: Zadaj sobie pytanie: Czy naprawdę chcesz działać na rynku? Jaka jest twoja motywacja do gry (zarobek/hobby/praca) Czy rozumiesz, że do sukcesu na rynku wiedzie długa droga, a niektórzy nigdy go nie osiągną? W skutecznym inwestowaniu nie ma miejsca na improwizację Aby zarabiać na giełdzie należy przygotować dokładny plan działania i postępować według niego przez…
Więcej
Wprowadzenie do Ichimoku
1. Historia Ichimoku: Ichimoku Kinko Hyo („równowaga na pierwszy rzut oka”) to metoda analizowania wykresów powstała przed II wojną światową oparta na średnich wynaleziona przez Japończyka Goichi Hosodę Ponieważ średnie wymagały wielu obliczeń, a nie istniały jeszcze wtedy komputery (wszystkie obliczenia robiono ręcznie) została zaprezentowana dopiero w 1969 roku po ponad 20 latach testów Ichimoku…
Więcej
Podstawowe sygnały inwestycyjne Ichimoku
1. Czym jest Ichimoku? Jest to japońska technika, na którą składa się 5 linii tworzących cały wykres Ichimoku. są to linie biegnące równo z sytuacją na wykresie, linia opóźniona oraz linie wyprzedzające obecną cenę na rynku Bierze pod uwagę historyczne minima i maksima, a nie tylko ceny zamknięcia przez co szybciej reaguje na zmiany rynkowe niż średnie ruchome. Poszczególne linie mają swoje…
Więcej
Łączenie strategii inwestycyjnych Ichimoku
1. Podstawowe sygnały inwestycyjne W strategii Ichimoku stosuje się 3 podstawowe sygnały inwestycyjne: Przecięcie kijun sen z tenkan sen Przecięcie kijun sen z ceną Położenie chikou span względem chmury W zależności od tego jak linie oraz chmura położone są względem siebie sygnały klasyfikujemy jako: silne, neutralne i słabe Zalecane sygnały inwestycyjne (zaawansowane): Wybicie ceny z chmury…
Więcej