Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
MOSTOSTAL WARSZAWA (MSW)
Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Prowadzona działalność została usystematyzowana w ramach poniższej struktury organizacyjnej: (1) Dyrekcja Przemysłu i Energetyki odpowiada za realizację wielkokubaturowych obiektów przemysłowych - hal produkcyjnych i magazynowych oraz instalacji technologicznych i konstrukcji stalowych dla przemysłu ciężkiego oraz energetyki. Aktywna jest również na polu energetyki odnawialnej. (3)Dyrekcja Ochrony Środowiska obejmuje swym działaniem wykonawstwo oraz dostawę urządzeń dla obiektów związanych z ochroną środowiska: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci wodnych i kanalizacyjnych, instalacji odpylających dla przemysłu ciężkiego oraz obiektów hydrotechnicnych. W zakres działalności Obszaru - Budownictwo Infrastrukturalne i Drogowe wchodzą: (3) Dyrekcja Budownictwa Infrastrukturalnego specjalizująca się w budowie mostów, wiaduktów, estakad, skrzyżowań wielopoziomowych oraz budowli podziemnych - tuneli oraz obiektów dla metra; (4) Dyrekcja Budownictwa Drogowego wykonująca modernizacje i budowę dróg krajowych i wojewódzkich oraz budowę elementów miejskiej infrastruktury komunikacyjnej oraz Biuro Budownictwa Kolejowego zajmująca się we wszelkiego typu realizacjami dla kolejnictwa. Obszar Rozwoju Regionalnego obejmuje swoim działaniem teren całej Polski i zajmuje się lokalnymi realizacjami z zakresu budownictwa kubaturowego oraz infrastukturalnego. Wspiera także specjalistyczne inwestycje realizowane przez spółkę w pozostałych sektorach budownictwa. Pod jego pieczą znajduje się również (5) Dyrekcja Budownictwa Ogólnego, która skupia się na wykonawstwie dużych obiektów kubaturowych: biur, budynków użyteczności publicznej, osiedli mieszkaniowych oraz obiektów sportowych. Grupa Mostostal Warszawa specjalizuje się także w produkcji, montażu i renowacji wszelkiego rodzaju elementów i konstrukcji stalowych dla potrzeb budownictwa kubaturowego - konstrukcji hal i dachów, budownictwa inżynierskiego - elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, budownictwa przemysłowego - instalacji technologicznych i konstrukcji wsporczych.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Acciona S.A. 10 018 733 50,09 %
OFE PZU Złota Jesień 3 450 000 17,25 %
OFE Aviva BZ WBK 1 166 701 5,83 %
TFI PZU S.A. 524 862 2,62 %
OFE Nordea 370 000 1,85 %
TFI PKO S.A. 333 053 1,67 %
OFE Pekao 275 000 1,38 %
TFI BPH S.A. 206 611 1,03 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 184 276 0,92 %
OFE Pocztylion 145 000 0,73 %
TFI Allianz Polska S.A. 103 156 0,52 %
TFI AXA S.A. 26 357 0,13 %
TFI BNP Paribas Polska S.A. 7 891 0,04 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
09:15
Pole Wartość
Sektor Przemysl
Branża Budownictwo
Kurs 6,56 zł
Zmiana -3,53 %
C/Z
C/WK 0,56
Wolumen 1 635
Obrót 10 704 zł
%Freefloat 0,01%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDX 631,00 zł -1,25% 782 192,00 zł
ELT 29,25 zł -2,82% 49 034,00 zł
EKP 0,60 zł -1,31% 1 722,60 zł
ERB 40,90 zł 1,74% 6 223,20 zł
HRS 0,85 zł 0,71% 1,69 zł
INK 49,00 zł -1,01% 1 470,00 zł
MRB 14,16 zł -0,56% 623 676,72 zł
MSP 14,00 zł 2,56% 140,00 zł
MSZ 4,10 zł -0,73% 75 550,22 zł
NVA 16,50 zł 0,00% 8 233,50 zł
PXM 3,17 zł 0,32% 12 783,24 zł
PRM 31,40 zł 0,00% 31,40 zł
PJP 16,05 zł 0,00% 16,05 zł
TSG 3,05 zł 0,00% 3,05 zł
TRK 2,27 zł -1,30% 51 675,92 zł
ULM 73,00 zł -0,68% 73,00 zł
UNI 9,18 zł 0,00% 14 877,40 zł
ZUE 10,80 zł 0,00% 3 492,60 zł