Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
ELKOP (EKP)
ELKOP S.A. działa w obszarze dwóch branż deweloperskiej oraz nieruchomości. ELKOP S.A. zajmuje się zakupem, wynajmem powierzchni biurowych, produkcyjnych i handlowych oraz jest w posiadaniu nieruchomości komercyjnych i projektu deweloperskiego w Katowicach. Spółka posiada znaczną ilość akcji w Spółce Elkop Energy S.A., inwestującej pośrednio w elektrownie wiatrowe. Główne przychody Spółki pochodzą z działalności podstawowej tj. z wynajmu powierzchni handlowych, usługowo - produkcyjnych oraz biurowych zlokalizowanych w siedzibie w Chorzowie, oddziale w Płocku oraz oddziale w Płocku. Spółka ELKOP S.A. działa na polskim rynku już ponad 50 lat. Historia Spółki sięga roku 1950, kiedy w sektorze Budownictwa Węglowego wyodrębniony został Zespół Robót Elektrycznych, który stał się w 1963 roku zalążkiem Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELMONT w Chorzowie. Po 19 latach firma zmieniła nazwę na PEPW ELKOP. W roku 2012 r. ELKOP S.A. dokonał połączenia ze spółkami, w których posiadał 100 % udziałów: ELKOP Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, EL-EKO Systems S.A. w Chorzowie, Investment Friends Development S.A. w Płocku oraz Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku. Celem połączenia było przede wszystkim ograniczenie kosztów prowadzonej działalności operacyjnej przez całą grupę kapitałową Emitenta, uporządkowanie struktury kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów Emitenta w związku przejęciem projektów realizowanych przez Przejmowane podmioty. Niewątpliwie doprowadziło to do ograniczenia kosztów zarządu, administracyjnych, podatkowych ponoszonych aktualnie przez wszystkie te podmioty. Nadto wobec przejęcia zadań łączonych podmiotów przez struktury Emitenta, w ocenie Zarządu doszło do scentralizowania działalności całej grupy, czego efektem jest również zwiększenie efektywności podejmowanych przedsięwzięć, co powinno przełożyć się na wyniki finansowe Spółki.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
DAMF Invest S.A. 43 986 690 44,66 %
Patro Invest Sp. z o.o. 32 500 001 32,99 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Przemysl
Branża Budownictwo
Kurs 0,51 zł
Zmiana 0,00 %
C/Z
C/WK 0,02
Wolumen 103 669
Obrót 52 267 zł
%Freefloat 0,68%
%Akcji 0,39%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDX 796,00 zł 0,51% 19 779 436,00 zł
ELT 29,85 zł -1,49% 961 171,75 zł
ENP 1,94 zł 0,00% 4 347,88 zł
ERB 41,00 zł 0,24% 37 987,20 zł
HRS 0,79 zł -1,25% 36 823,48 zł
INK 51,60 zł 3,20% 86 226,40 zł
ITB 3,95 zł 0,25% 4 640,16 zł
MRB 12,00 zł 0,84% 1 986 923,88 zł
MSP 13,90 zł 0,00% 3 856,95 zł
MSW 7,30 zł 0,27% 32 254,56 zł
MSZ 4,25 zł -4,71% 662 948,44 zł
NVA 16,50 zł -2,37% 6 327,70 zł
PXM 3,62 zł -1,63% 642 308,88 zł
PRM 33,60 zł -1,18% 18 495,00 zł
PJP 18,55 zł -1,33% 6 203,20 zł
RES 0,51 zł -1,92% 5 284,44 zł
TSG 3,30 zł 0,00% 12 545,78 zł
TRK 2,30 zł -2,13% 289 993,28 zł
ULM 73,00 zł -1,35% 11 240,50 zł
UNI 10,10 zł -1,46% 152 079,34 zł
ZUE 10,45 zł 1,95% 135 820,50 zł