Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
MIRBUD (MRB)
Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wizytówką przedsiębiorstwa jest niemal dwudziestopięcioletnie doświadczenie oraz ponad 350 zakończonych projektów inwestycyjnych należących w zdecydowanej większości do prestiżowych kontraktów budowlanych w zakresie budownictwa: przemysłowego (budynki produkcyjne, handlowe i usługowe); użyteczności publicznej (hale sportowe, stadiony, szpitale, urzędy administracji publicznej); inżynieryjno-drogowego (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, elementy miejskiej infrastruktury komunikacyjnej) oraz mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne, szeregowe oraz wielorodzinne). Mirbud S.A. zatrudnia około 300 pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o różnorodnych specjalizacjach w branży budowlanej. Atutem Spółki jest również rozwinięty park maszynowy zapewniający wykonywanie większości prac na bazie własnego zaplecza. W 2008 roku zadania inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego w systemie deweloperskim przejęła spółka córka - JHM DEVELOPMENT Sp. z o.o., której wyodrębnienie ze struktur Mirbud S.A. było odpowiedzią na potrzeby prężnie rozwijającego się rynku nieruchomości. Dywersyfikacja działalności stała się gwarantem stabilności powstałej Grupy Kapitałowej z jednostką dominująca Mirbud S.A. Do Grupy Mirbud S.A. w 2010 roku dołączyło również Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kobylarni, dzięki któremu Grupa powiększyła zakres działania w segmencie wykonawstwa robót drogowych i mostowych oraz produkcji mas bitumicznych.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Jerzy Mirgos 33 057 350 40,07 %
OFE Nationale-Nederlanden 10 282 000 12,46 %
TFI Noble Funds S.A. 3 244 000 3,93 %
OFE Pekao 914 000 1,11 %
TFI PZU S.A. 865 122 1,05 %
OFE Pocztylion 163 000 0,20 %
TFI AXA S.A. 150 755 0,18 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Przemysl
Branża Budownictwo
Kurs 4,01 zł
Zmiana -2,20 %
C/Z
C/WK 5,29
Wolumen 270 984
Obrót 1 083 686 zł
%Freefloat 0,33%
%Akcji 0,20%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDX 271,50 zł 0,56% 2 292 600,50 zł
ELT 7,04 zł -3,30% 385 350,46 zł
EKP 0,40 zł -0,50% 5 137,56 zł
ENP 1,82 zł -1,62% 1 820,00 zł
ERB 32,25 zł -0,46% 424 628,81 zł
HRS 0,88 zł 0,00% 12 566,53 zł
INK 29,00 zł 0,00% 23 447,20 zł
MSP 17,90 zł -3,50% 31 120,85 zł
MSW 5,14 zł 0,78% 13 005,68 zł
MSZ 1,95 zł -0,21% 98 405,25 zł
NVA 11,40 zł 1,79% 14 033,80 zł
PXM 3,89 zł -0,26% 680 515,37 zł
PRM 33,60 zł -5,08% 18 370,00 zł
PJP 11,90 zł -3,25% 53 031,40 zł
RES 0,51 zł 0,39% 400,02 zł
TSG 3,58 zł 0,56% 12 300,09 zł
TRK 1,60 zł -0,25% 132 940,24 zł
ULM 54,80 zł -3,86% 1 700,20 zł
UNI 8,10 zł -1,22% 1 561,60 zł
ZUE 3,93 zł 0,77% 42 669,33 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.