Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
ERBUD (ERB)
Grupa Erbud posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno - drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej. Spółka Erbud SA, jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie. Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG80 oraz indeksu firm budowlanych WIG Budownictwo. Priorytetem Zarządu spółki Erbud jest rozwój Grupy Kapitałowej w wybranych segmentach rynku o odpowiednim potencjale wzrostu. Polityka akwizycji nowych projektów jest podporządkowana priorytetom osiągania określonych parametrów efektywności operacyjnej i ograniczania ryzyka. W celu zwiększania potencjału rozwoju Grupy i maksymalizacji zysków Zarząd dywersyfikuje geograficznie i segmentowo portfel realizowanych projektów. Grupa obsługuje zarówno projekty komercyjne z inwestorami o odpowiedniej wiarygodności finansowej, jak i projekty publiczne realizowane na warunkach gwarantujących wypracowanie pozytywnej marży. Dzięki koncentracji na rozwoju różnych obszarów działalności Grupa Erbud dywersyfikuje również ryzyko biznesowe w przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian koniunkturalnych, w którymkolwiek z obszarów. Priorytetem rozwoju Grupy będzie dalszy dynamiczny rozwój w segmencie kubaturowym, w obszarze centrów handlowych i biurowych, budynków użyteczności publicznej oraz w segmencie energetycznym w kraju i za granicą. Segment energetyczny Grupy będzie zwiększał zaangażowanie w projekty ogólnopolskie w obszarze usług serwisowych i modernizacyjnych w energetyce oraz w budownictwie dla energetyki odnawialnej.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Wollf&Mueller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG 4 152 865 32,54 %
DGI FIZ 2 136 260 16,74 %
OFE Nationale-Nederlanden 1 268 000 9,94 %
OFE Aviva BZ WBK 1 184 000 9,28 %
Dariusz Grzeszczak 773 900 6,06 %
Józef Zubelewicz wraz z Adler 771 587 6,05 %
OFE PKO BP Bankowy 715 279 5,60 %
TFI Quercus S.A. 508 613 3,99 %
OFE Nordea 261 000 2,05 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 119 809 0,94 %
OFE MetLife 119 000 0,93 %
OFE Pekao 94 000 0,74 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 86 036 0,67 %
TFI Aviva Investors Poland S.A. 64 327 0,50 %
TFI PKO S.A. 54 519 0,43 %
OFE Pocztylion 40 000 0,31 %
TFI KBC S.A. 18 917 0,15 %
TFI Opera S.A. 11 028 0,09 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Przemysl
Branża Budownictwo
Kurs 37,80 zł
Zmiana -2,07 %
C/Z
C/WK 2,74
Wolumen 22 837
Obrót 881 163 zł
%Freefloat 0,18%
%Akcji 0,10%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDX 345,00 zł 0,15% 2 309 517,00 zł
ELT 13,40 zł 2,29% 638 332,56 zł
EKP 0,63 zł 5,00% 100 897,42 zł
ENP 1,87 zł 0,00% 22 391,38 zł
HRS 1,21 zł 0,00% 35 592,92 zł
INK 33,70 zł 0,30% 4 121,90 zł
ITB 1,10 zł 5,77% 1 033,16 zł
MRB 7,14 zł 0,00% 1 311 782,62 zł
MSP 21,30 zł 1,43% 26 257,90 zł
MSW 5,80 zł 0,35% 14 968,96 zł
MSZ 3,46 zł 4,53% 1 646 811,25 zł
NVA 15,00 zł -0,66% 7 314,00 zł
PXM 3,98 zł -1,97% 839 303,88 zł
PRM 32,00 zł 2,56% 1 730,00 zł
PJP 11,70 zł 3,54% 169 293,30 zł
RES 0,56 zł 0,00% 2 761,41 zł
TSG 3,35 zł 0,00% 676,72 zł
TRK 1,62 zł -0,61% 5 230,13 zł
ULM 67,00 zł 0,00% 134,00 zł
UNI 10,50 zł 0,96% 88 933,60 zł
ZUE 5,32 zł 1,14% 10 031,92 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.