Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
ERBUD (ERB)
Grupa Erbud posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno - drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej. Spółka Erbud SA, jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie. Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG80 oraz indeksu firm budowlanych WIG Budownictwo. Priorytetem Zarządu spółki Erbud jest rozwój Grupy Kapitałowej w wybranych segmentach rynku o odpowiednim potencjale wzrostu. Polityka akwizycji nowych projektów jest podporządkowana priorytetom osiągania określonych parametrów efektywności operacyjnej i ograniczania ryzyka. W celu zwiększania potencjału rozwoju Grupy i maksymalizacji zysków Zarząd dywersyfikuje geograficznie i segmentowo portfel realizowanych projektów. Grupa obsługuje zarówno projekty komercyjne z inwestorami o odpowiedniej wiarygodności finansowej, jak i projekty publiczne realizowane na warunkach gwarantujących wypracowanie pozytywnej marży. Dzięki koncentracji na rozwoju różnych obszarów działalności Grupa Erbud dywersyfikuje również ryzyko biznesowe w przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian koniunkturalnych, w którymkolwiek z obszarów. Priorytetem rozwoju Grupy będzie dalszy dynamiczny rozwój w segmencie kubaturowym, w obszarze centrów handlowych i biurowych, budynków użyteczności publicznej oraz w segmencie energetycznym w kraju i za granicą. Segment energetyczny Grupy będzie zwiększał zaangażowanie w projekty ogólnopolskie w obszarze usług serwisowych i modernizacyjnych w energetyce oraz w budownictwie dla energetyki odnawialnej.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Wollf&Mueller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG 4 152 865 32,54 %
DGI FIZ 2 136 260 16,74 %
OFE Nationale-Nederlanden 1 268 000 9,94 %
OFE Aviva BZ WBK 1 184 000 9,28 %
Dariusz Grzeszczak 773 900 6,06 %
Józef Zubelewicz wraz z Adler 771 587 6,05 %
OFE PKO BP Bankowy 715 279 5,60 %
TFI Quercus S.A. 508 613 3,99 %
OFE Nordea 261 000 2,05 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 119 809 0,94 %
OFE MetLife 119 000 0,93 %
OFE Pekao 94 000 0,74 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 86 036 0,67 %
TFI Aviva Investors Poland S.A. 64 327 0,50 %
TFI PKO S.A. 54 519 0,43 %
OFE Pocztylion 40 000 0,31 %
TFI KBC S.A. 18 917 0,15 %
TFI Opera S.A. 11 028 0,09 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Przemysl
Branża Budownictwo
Kurs 40,20 zł
Zmiana -0,99 %
C/Z
C/WK 2,92
Wolumen 3 372
Obrót 136 258 zł
%Freefloat 0,03%
%Akcji 0,01%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDX 684,00 zł -0,65% 35 630 869,50 zł
ELT 22,50 zł -1,10% 339 373,85 zł
EKP 0,51 zł -1,15% 36 917,45 zł
HRS 0,79 zł -2,72% 23 069,74 zł
INK 42,90 zł -0,46% 1 763,20 zł
ITB 3,00 zł 8,70% 234 376,83 zł
MRB 9,46 zł 1,83% 605 139,38 zł
MSP 14,30 zł -6,54% 183 434,75 zł
MSW 6,86 zł 0,00% 41 490,10 zł
MSZ 4,56 zł 3,52% 559 009,31 zł
NVA 17,00 zł 5,26% 24 349,00 zł
PXM 3,85 zł 0,42% 538 414,26 zł
PRM 33,40 zł 1,21% 33 925,20 zł
PJP 21,00 zł 0,00% 272,40 zł
RES 0,62 zł -4,62% 18 529,56 zł
TSG 3,12 zł -0,64% 7 463,92 zł
TRK 2,65 zł 4,74% 390 323,10 zł
ULM 75,00 zł 2,74% 36 921,00 zł
UNI 10,10 zł 1,41% 22 340,94 zł
ZUE 11,30 zł 2,73% 128 435,90 zł