Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
PAK (ZEP)
Grupa ZE PAK jest piątym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej, z udziałem wynoszącym około 7,2% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. Grupa ZE PAK to drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej z węgla brunatnego, z udziałem energii elektrycznej wytworzonej w oparciu o zasoby węgla brunatnego na poziomie około 97% (stan na koniec 2013 roku). W wyniku nabycia w lipcu 2012 od MSP roku 85% akcji dwóch kopalń (Kopalni Węgla Brunatnego Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Konin), będących łącznie drugim krajowym producentem węgla brunatnego i zaopatrujących w całości elektrownie Grupy ZE PAK w to paliwo, Spółka prowadzi pionowo zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne, którego działalność obejmuje wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Grupa ZE PAK jest obecnie jedynym w Polsce wytwórcą energii elektrycznej, którego własne kopalnie zaspokajają całkowite zapotrzebowanie aktywów wytwórczych na podstawowe paliwo, co uniezależnia Grupę od zewnętrznych dostaw tego surowca i znacząco ogranicza ekspozycję na wahania cen surowców energetycznych. Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Elektrownia Pątnów II, wyposażona w pierwszy w Polsce blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, oraz Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Konin oraz Elektrownia Adamów. Na dzień 31 grudnia 2013 roku, łączna moc elektryczna brutto elektrowni Grupy ZE PAK wyniosła 2.462 MWe, co stanowiło około 6,4% mocy osiągalnej elektrowni w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2013 roku, łączna osiągalna moc cieplna brutto elektrowni ZE PAK wynosiła 451,8 MWt, a produkcja ciepła w roku zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku wyniosła łącznie około 2.132,4 TJ netto. Ciepło wytworzone przez Elektrownię Konin było sprzedawane odbiorcom w mieście Konin, a ciepło wytworzone przez Elektrownię Adamów odbiorcom w mieście Turek, w pobliżu których znajdują się elektrownie i kopalnie, pokrywając niemal w całości zapotrzebowanie Konina, Turku i okolicznych miejscowości na ciepło.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Zygmunt Solorz-Żak 26 200 867 51,55 %
TFI PZU S.A. 4 973 727 9,79 %
OFE Aegon 3 324 000 6,54 %
OFE PZU Złota Jesień 3 300 000 6,49 %
OFE Nationale-Nederlanden 2 541 410 5,00 %
OFE Aviva BZ WBK 2 526 000 4,97 %
OFE AXA 1 922 000 3,78 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 1 583 479 3,12 %
OFE Allianz Polska 1 266 000 2,49 %
OFE PKO BP Bankowy 777 000 1,53 %
OFE Pekao 559 000 1,10 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 362 787 0,71 %
OFE Pocztylion 269 000 0,53 %
OFE Nordea 166 000 0,33 %
TFI Noble Funds S.A. 99 912 0,20 %
TFI AXA S.A. 65 000 0,13 %
TFI BPS S.A. 27 070 0,05 %
TFI BNP Paribas Polska S.A. 26 705 0,05 %
TFI AgioFunds S.A. 9 886 0,02 %
TFI Open Finance 5 989 0,01 %
TFI Quercus S.A. 2 852 0,01 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Handel i uslugi
Branża Energetyka
Kurs 19,30 zł
Zmiana 0,21 %
C/Z
C/WK 0,28
Wolumen 954
Obrót 18 297 zł
%Freefloat 0,00%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BDZ 26,35 zł 0,00% 13 893,50 zł
CEZ 150,60 zł -0,40% 45 513,40 zł
KGN 51,70 zł -2,45% 126 516,80 zł
PEP 67,60 zł -0,29% 74 980,60 zł
PGE 6,11 zł 1,66% 36 226 916,00 zł
TPE 2,92 zł 3,18% 12 094 951,00 zł