Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
PKP CARGO (PKP)
Grupa jest największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce (wg danych UTK) i drugim największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w UE pod względem pracy przewozowej (wg danych Eurostatu). W 2015 roku Spółka osiągnęła 4,55 miliardów złotych przychodu i przewiozła 116,3 mln ton towarów. Grupę tworzy PKP CARGO oraz 14 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio od Spółki. Grupa oferuje kompleksowe usługi logistyczne zarówno w zakresie przewozów krajowych, jak i wykonywanych poza Polską. W 2012 roku spośród usług transportu krajowego wykonywanych przez Grupę, przewozy wewnętrzne stanowiły 52,2% łącznej pracy przewozowej Grupy w Polsce, przewozy eksportowe i importowe rozumiane jako transport ładunku do i z granicy Polski stanowiły, odpowiednio, 22,7% i 16,7% łącznej pracy przewozowej Grupy w Polsce, natomiast tranzyt stanowił 8,4% łącznej pracy przewozowej Grupy w Polsce. Grupa poszerza zasięg geograficzny swojej działalności, korzystając z możliwości, które daje liberalizacja europejskiego rynku kolejowych przewozów towarowych. Obecnie Grupa posiada stosowne zezwolenia i certyfikaty bezpieczeństwa umożliwiające świadczenie samodzielnych usług transportu kolejowego na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Austrii, Belgii i na Węgrzech. Grupa posiada największą flotę kolejowego taboru towarowego w Polsce, a obecnie jest jedynym przewoźnikiem w Polsce będącym w stanie zapewnić odpowiednią liczbę lokomotyw i wagonów niezbędną do jednoczesnej obsługi wielu klientów, charakteryzujących się wysokim zapotrzebowaniem na usługi przewozowe. Grupa posiada 1.250 lokomotyw oraz 62.500 wagonów towarowych. Rozmiar floty Grupy zapewnia jej znaczącą przewagę konkurencyjną. Ponadto Grupa jest jedynym przewoźnikiem kolejowym w Polsce świadczącym na dużą skalę usługi przewozów rozproszonych w uzupełnieniu do przewozów zwartych, dzięki czemu Grupa może obsługiwać mniejsze przesyłki wymagające grup wagonów lub pojedynczych wagonów. Celem strategicznym Grupy jest utrzymanie wiodącej pozycji kolejowego przewoźnika towarowego w Polsce poprzez wykorzystywanie nowych możliwości i dalszą poprawę efektywności operacyjnej, a także rozwój działalności poza Polską.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Skarb Państwa 14 784 194 33,01 %
OFE Nationale-Nederlanden 7 028 000 15,69 %
OFE Aviva BZ WBK 3 401 000 7,59 %
OFE MetLife 3 228 000 7,21 %
TFI PZU S.A. 2 194 771 4,90 %
Norges Bank (Government of Norway) 1 910 350 4,27 %
OFE Aegon 1 489 000 3,32 %
OFE PZU Złota Jesień 1 179 000 2,63 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 943 142 2,11 %
OFE Nordea 742 000 1,66 %
OFE PKO BP Bankowy 641 000 1,43 %
OFE AXA 591 000 1,32 %
OFE Generali 514 000 1,15 %
OFE Allianz Polska 413 000 0,92 %
OFE Pekao 268 000 0,60 %
OFE Pocztylion 207 000 0,46 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 155 824 0,35 %
TFI Allianz Polska S.A. 98 616 0,22 %
TFI AXA S.A. 74 793 0,17 %
TFI BPH S.A. 38 953 0,09 %
TFI Quercus S.A. 12 198 0,03 %
TFI Open Finance 4 400 0,01 %
TFI BPS S.A. 2 550 0,01 %
TFI Opera S.A. 1 900 0,00 %
TFI Millennium S.A. 500 0,00 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 15,72 zł
Zmiana -3,91 %
C/Z
C/WK
Wolumen 205 906
Obrót 3 270 708 zł
%Freefloat 0,46%
%Akcji 0,30%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.