Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
GPW (GPW)
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą krajową giełdą instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Oferta Grupy Kapitałowej GPW obejmuje ponadto obrót instrumentami pochodnymi i strukturyzowanymi, sprzedaż danych oraz stale rozszerzającą się paletę usług. W ramach Grupy prowadzony jest rynek towarowy, w tym jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Blisko 25 lat doświadczeń, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Działalność we wszystkich segmentach równoznaczna jest z organizowaniem i prowadzeniem przez Grupę obrotu na następujących rynkach: Główny Rynek GPW (obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a także instrumentami pochodnymi), NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym małych i średnich spółek), Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami zastawnymi prowadzony przez GPW i BondSpot) oraz Treasury BondSpot Poland (hurtowy obrót obligacjami skarbowymi prowadzony przez BondSpot). Od I kwartału 2012 r. Grupa dodatkowo organizuje i prowadzi obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. ("TGE", "TGE S.A."): Rynki Energii (Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy, Aukcje energii), Rynek Praw Majątkowych oraz Rynek Uprawnień do Emisji CO2.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Skarb Państwa 14 688 470 51,76 %
OFE Aviva BZ WBK 2 161 000 3,81 %
OFE Nationale-Nederlanden 2 098 000 3,70 %
OFE PZU Złota Jesień 1 114 000 1,96 %
OFE Nordea 934 000 1,65 %
OFE Generali 897 000 1,58 %
OFE PKO BP Bankowy 813 000 1,43 %
OFE Allianz Polska 795 000 1,40 %
OFE AXA 575 000 1,01 %
TFI Aviva Investors Poland S.A. 429 050 0,76 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 365 495 0,64 %
OFE Pocztylion 216 000 0,38 %
TFI Quercus S.A. 179 655 0,32 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 173 696 0,31 %
OFE Pekao 166 000 0,29 %
OFE Aegon 145 000 0,26 %
TFI Allianz Polska S.A. 103 668 0,18 %
TFI Union Investment S.A. 79 716 0,14 %
TFI BPH S.A. 79 189 0,14 %
TFI Millennium S.A. 74 590 0,13 %
TFI AXA S.A. 54 392 0,10 %
TFI KBC S.A. 47 071 0,08 %
TFI Alior 17 210 0,03 %
TFI Opera S.A. 14 670 0,03 %
TFI BPS S.A. 5 723 0,01 %
TFI Open Finance 4 040 0,01 %
TFI BNP Paribas Polska S.A. 2 148 0,00 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Finanse
Branża Rynek kapitalowy
Kurs 46,50 zł
Zmiana -0,64 %
C/Z
C/WK 2,33
Wolumen 34 329
Obrót 1 597 259 zł
%Freefloat 0,08%
%Akcji 0,06%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
IPE 3,43 zł -2,83% 41 556,90 zł
QRS 6,52 zł 1,24% 78 349,70 zł