Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
EUROCASH (EUR)
Grupa Eurocash jest na rynku polskim liderem w hurtowej dystrybucji produktów FMCG, czyli szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. oprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów detalicznych w całej Polsce. Działalność Grupy Eurocash obejmuje: ogólnopolską sieć dyskontowych hurtowni typu cash & carry, aktywną dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych, takich jak: słodycze, napoje, karty telefoniczne i in. do tradycyjnych sklepów detalicznych i stacji benzynowych, zaopatrzenie dla sieci restauracji (mi.in. KFC, Pizza Hut, Burger King, Coffee Heaven) i stacji benzynowych oraz systemy franczyzowe dla sklepów detalicznych - Grupa Eurocash zarządza sieciami franczyzowymi pod takimi markami jak: abc, Delikatesy Centrum, Nasze Sklepy oraz IGA. Struktura Grupy Eurocash obejmuje: jednostki organizacyjne specjalizujące się w obsłudze konkretnego segmentu rynku i w większości stanowiące własność holdingu (jednostki biznesowe, sieci franczyzowe zrzeszające sklepy, które stanowią własność prywatnych przedsiębiorców korzystających jednak ze wsparcia marketingowego i negocjacyjnego Grupy Eurocash (sieci franczyzowe) oraz spółki zależne ściśle powiązane z innymi podmiotami Grupy Eurocash (inne spółki). Nadrzędnym celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce, oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy. Rozwój Grupy Eurocash był odpowiedzią na potrzeby klientów działających na rynku tradycyjnego handlu detalicznego. Poprzez przejęcia najlepszych firm działających w wybranych formatach dystrybucji (w których Grupa nie prowadziła działalności lub prowadziła ją w ograniczonej skali) znacznie rozszerzyliśmy bazę klientów oraz oferowane przez nas formy współpracy. Strategia Grupy Eurocash zakłada dalszy wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz kontynuowanie przejęć najlepszych w danym segmencie rynku sprzedawców hurtowych i sieci franczyzowych. Transakcje przejęć innych podmiotów pozwalają na stosunkowo szybkie uzyskanie efektu skali, co klientom Eurocash zapewnia możliwość korzystania z lepszych warunków zakupu towarów, natomiast Grupie pozwala wzmacniać swą konkurencyjność i pozycję rynkową. Od lutego 2005 r. akcje Eurocash S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Luis Amaral 60 615 240 43,57 %
OFE PZU Złota Jesień 3 643 000 2,62 %
OFE Aviva BZ WBK 2 093 000 1,50 %
TFI Aviva Investors Poland S.A. 1 441 676 1,04 %
OFE MetLife 1 234 000 0,89 %
OFE AXA 1 063 000 0,76 %
OFE Nationale-Nederlanden 833 000 0,60 %
TFI BZ WBK AIB Asset Management S.A. 738 593 0,53 %
OFE Nordea 491 000 0,35 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 438 177 0,31 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 425 750 0,31 %
TFI Altus S.A. 377 469 0,27 %
TFI PKO S.A. 290 367 0,21 %
TFI Noble Funds S.A. 278 100 0,20 %
TFI Allianz Polska S.A. 127 600 0,09 %
TFI Millennium S.A. 109 776 0,08 %
TFI AXA S.A. 98 086 0,07 %
TFI Quercus S.A. 63 172 0,05 %
TFI Credit Agricole 42 716 0,03 %
TFI PZU S.A. 28 000 0,02 %
TFI Skarbiec S.A. 19 018 0,01 %
TFI BPS S.A. 8 853 0,01 %
TFI BPH S.A. 1 068 0,00 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Handel i uslugi
Branża Handel detaliczny
Kurs 12,40 zł
Zmiana -1,27 %
C/Z
C/WK 13,45
Wolumen 179 536
Obrót 2 239 476 zł
%Freefloat 0,13%
%Akcji 0,08%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
CCC 119,50 zł 1,19% 11 373 095,00 zł
CCE 0,40 zł 14,29% 3,98 zł
ETL 35,30 zł 0,28% 22 164,10 zł
IPO 0,80 zł 3,90% 8 056,03 zł
KOM 5,00 zł -0,20% 2 660,22 zł
LPP 15980,00 zł -1,90% 47 904 352,00 zł
MON 6,40 zł -0,93% 70 893,22 zł
OPN 69,40 zł 2,06% 2 168 312,75 zł
RDN 0,22 zł -4,35% 11 252,68 zł
SFG 4,59 zł 2,91% 4 919,00 zł