Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
ENERGA (ENG)
Spółka jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Podstawowa działalność Energa S.A. obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Jest jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zasila w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych. Eksploatuje ponad 182 tys. km* linii energetycznych, 21,5 TWh energii dostarczonej w 2015 roku. Sieć dystrybucyjna Spółki obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi około 24 proc. powierzchni kraju. W 2015 roku Grupa wyprodukowała 4,1 TWh energii elektrycznej w 59 obiektach wytwórczych m.in w elektrowni systemowej w Ostrołęce, 2 elektrociepłowniach, 47 elektrowniach wodnych, m.in. największej w Polsce hydroelektrowni we Włocławku, elektrowni szczytowo - pompowej w Żydowie oraz 5 farmach wiatrowych oraz 2 farmach fotowoltaicznych. Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc jest generowana w zróżnicowanych źródłach energii, takich jak: węgiel kamienny, woda, wiatr i biomasa. Po 12 miesiącach 2015 roku 57% energii brutto Grupa wytworzyła z węgla kamiennego, 17% z wody, 15% z biomasy i 10% z wiatru. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi ok. 1,4 GW z czego 41% stanowią OZE. W 2015 roku w Grupie zainstalowanych było 0,56 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa w wyprodukowała w ciągu całego 2015 roku 1,7 TWh energii elektrycznej brutto. Na koniec I kwartału 2016 roku całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach Grupy wynosiła ok. 1,3 GW. W odnawialnych źródłach energii zainstalowanych było 0,58 GW, z których Grupa wyprodukowała 362 GWh energii elektrycznej brutto. Skala działalności sprawia, że Energa jest też jednym z największych polskich pracodawców, zapewniającym bezpieczne miejsce pracy i rozwoju ok. 8,5 tys. osób. Strategię prowadzi w zgodzie z misją i wizją Grupy Energa. Spółka dąży do tego, aby utrzymać wiodącą pozycję wśród polskich spółek użyteczności publicznej oraz dalszy wzrost efektywności i jakości oferowanych usług, dzięki wspólnym wysiłkom zaangażowanych pracowników.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Skarb Państwa 213 326 317 64,09 %
OFE Aviva BZ WBK 13 818 000 2,47 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 5 225 764 0,93 %
OFE PZU Złota Jesień 4 359 000 0,78 %
OFE Nationale-Nederlanden 4 054 000 0,73 %
TFI PZU S.A. 3 094 328 0,55 %
TFI Aviva Investors Poland S.A. 2 906 425 0,52 %
OFE MetLife 2 869 000 0,51 %
OFE Aegon 2 755 000 0,49 %
OFE Generali 1 890 000 0,34 %
OFE AXA 1 868 000 0,33 %
OFE PKO BP Bankowy 1 857 000 0,33 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 1 660 103 0,30 %
TFI PKO S.A. 1 015 806 0,18 %
OFE Allianz Polska 970 000 0,17 %
OFE Nordea 730 000 0,13 %
OFE Pekao 679 000 0,12 %
OFE Pocztylion 472 000 0,08 %
TFI Opera S.A. 440 200 0,08 %
TFI Allianz Polska S.A. 404 400 0,07 %
TFI AXA S.A. 219 590 0,04 %
TFI Millennium S.A. 162 555 0,03 %
TFI Quercus S.A. 93 847 0,02 %
TFI KBC S.A. 52 677 0,01 %
TFI AgioFunds S.A. 37 000 0,01 %
TFI Open Finance 35 800 0,01 %
TFI BPS S.A. 32 500 0,01 %
TFI BNP Paribas Polska S.A. 13 233 0,00 %
TFI BPH S.A. 2 748 0,00 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 9,43 zł
Zmiana -0,21 %
C/Z
C/WK 0,50
Wolumen 16 684
Obrót 156 074 zł
%Freefloat 0,00%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.