Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
ALTUS (ALI)
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych zarówno dla zamożnych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak i dla klientów detalicznych, z wykorzystaniem strategii pozwalających na wzrost wartości portfela klientów poprzez lokaty zarówno w spółki i aktywa niepubliczne z dużym potencjałem wzrostu wartości oraz nieruchomości, ale również poprzez inwestycje na regulowanych rynkach giełdowych i pozagiełdowych. Na początku 2014 roku TFI zarządzało 22 funduszami/subfunduszami zamkniętymi oraz 7 subfunduszami w ramach funduszu otwartego. Posiadało także 1 fundusz zewnętrzny zarządzany w oparciu o umowę powierzenia zarządzania portfelem inwestycyjnym. Kapitałem towarzystw funduszy inwestycyjnych są ludzie w nich pracujący. ALTUS TFI dysponuje bardzo dobrym kapitałem poprzez zatrudnianie najlepszych specjalistów i związanie ich karier z funkcjonowaniem Towarzystwa. ALTUS TFI obecnie zatrudnia 3 doradców inwestycyjnych. Dwóch zarządzających posiada tytuł CFA. Dwóch zdało wszystkie trzy etapy egzaminu CFA oraz dwóch zarządzajacych zdało dwa etapy egzaminu CFA. Czterech z nich jest jednocześnie akcjonariuszami Towarzystwa. Spółka planuje zatrudnienie kolejnych starannie dobranych specjalistów. Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym i nabywali doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w największych firmach zarządzających w Polsce. Towarzystwo posiada również kompetencje w zakresie zarządzania projektami biznesowymi, w tym związanych z tworzeniem, dystrybucją i zarządzaniem funduszami oraz usług typu asset management Towarzystwo jest stabilne finansowo i generuje dodatni wynik finansowy, a dobór projektów jest staranny celem wygenerowania wartości dodanej zarówno dla Klientów, jak i samego Towarzystwa.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Piotr Osiecki 16 453 170 45,18 %
OFE Nationale-Nederlanden 4 000 000 7,54 %
TFI Quercus S.A. 3 295 589 6,22 %
European Bank For Reconstruction and Development 3 269 671 6,17 %
OFE Aviva BZ WBK 989 000 1,87 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 765 703 1,44 %
TFI Aviva Investors Poland S.A. 668 778 1,26 %
OFE PKO BP Bankowy 622 000 1,17 %
OFE Pekao 208 000 0,39 %
TFI Millennium S.A. 172 178 0,32 %
TFI Union Investment S.A. 123 282 0,23 %
TFI Noble Funds S.A. 73 531 0,14 %
TFI KBC S.A. 30 000 0,06 %
TFI AXA S.A. 20 852 0,04 %
TFI BPS S.A. 8 109 0,02 %
TFI Open Finance 4 600 0,01 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 0,00 zł
Zmiana 0,00 %
C/Z 0,00
C/WK 0,94
Wolumen 0
Obrót 0 zł
%Freefloat 0,00%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.