Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
OPEN FINANCE SA (OPF)
Spółka prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego, polegającą na pomocy klientom indywidualnym w znalezieniu optymalnych dla nich rozwiązań finansowych. Taki model działalności określany jest również "dystrybucją z doradztwem" (ang. advice driven distribution) i z powodzeniem jest stosowany w krajach rozwiniętych przez firmy takie jak MLP AG, OVB Holding AG, AWD Holding AG. Spółka udostępnia za pośrednictwem swoich doradców szeroką i selektywnie dobraną ofertę złożoną z produktów oferowanych przez instytucje finansowe zarówno o charakterze kredytowym, jak i inwestycyjnym. Taki model działania określa się mianem otwartej architektury (ang. open architecture lub open platform). Spółka jest zatem brokerem produktów oferowanych przez instytucje finansowe. Spółka jest liderem polskiego rynku pośrednictwa finansowego pod względem wartości sprzedaży, zarówno w zakresie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. Spółka posiada także największą na rynku sieć oddziałów składającą się z 53 oddziałów stacjonarnych Open Finance oraz 42 oddziałów mobilnych Open Direct. W zakresie produktów inwestycyjnych doradcy finansowi w szczególności pomagają określić obecne i przyszłe potrzeby finansowe, wybrać odpowiednie formy lokowania środków, przygotować strategię dotyczącą oszczędzania lub lokowania środków w produkty inwestycyjne (tj. ubezpieczenia na życie i dożycie, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokaty bankowe). Spółka powstała na początku 2004 roku z inicjatywy panów Maurycego Kühna, Jarosława Augustyniaka, Krzysztofa Spyry, Dominika Fajbusiewicza i Dariusza Makosza, zaangażowanych również w powstanie i rozwój grupy Getin Noble Bank.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Leszek Czarnecki 31 015 193 41,71 %
OFE Aviva BZ WBK 4 800 000 6,46 %
OFE MetLife 4 323 000 5,81 %
OFE Nordea 1 891 000 2,54 %
TFI PZU S.A. 1 427 844 1,92 %
TFI Allianz Polska S.A. 583 987 0,79 %
TFI Quercus S.A. 437 852 0,59 %
OFE Pocztylion 333 000 0,45 %
OFE Nationale-Nederlanden 240 000 0,32 %
OFE Pekao 175 000 0,24 %
TFI AXA S.A. 38 940 0,05 %
TFI AgioFunds S.A. 28 665 0,04 %
TFI Opera S.A. 1 540 0,00 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor Finanse
Branża Inne
Kurs 0,78 zł
Zmiana 4,00 %
C/Z 0,00
C/WK 0,36
Wolumen 3 910
Obrót 3 042 zł
%Freefloat 0,01%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
06N 1,64 zł -3,53% 799 416,38 zł
CPA 1,07 zł 5,94% 1 399,15 zł
FFI 2,08 zł -2,80% 2 419,04 zł
KRI 11,50 zł 0,00% 23,00 zł
KRU 138,00 zł 2,53% 3 842 011,50 zł
MCI 14,80 zł -4,21% 167 720,34 zł
MWT 1,64 zł -1,20% 6 084,55 zł
PRF 18,60 zł -12,26% 155 206,50 zł
PRI 7,20 zł -1,37% 4 020,10 zł
VIN 4,94 zł -5,73% 30 616,85 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.