Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
CNT (CNT)
Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna to firma budowlana powstała w 1968 r. notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 r. Spółka jest uczestnikiem indeksów giełdowych WIG, WIG-Plus i WIG-Poland oraz subindeksu WIG-budownictwo. CNT S.A. koncentruje swoją obecną działalność głównie w obszarze zamówień infrastrukturalnych realizowanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w ramach przetargów publicznych. Przedmiot działalności Spółki obejmuje wykonawstwo następujących robót budowlanych: roboty drogowe, obiekty kubaturowe i roboty ogólnobudowlane, inżynieria środowiska, rozbiórki i wyburzenia, roboty inżynieryjne oraz roboty ziemne. Spółka CNT S.A. wciąż stawia sobie nowe wyzwania dążąc do zadowolenia Inwestorów i Klientów. W 2009 roku Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów funkcjonowania organizacji, przeprowadził zmianę struktury organizacyjnej Spółki, a po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej rozpoczął wdrażanie nowej strategii jej rozwoju. Podstawowym celem przedsiębiorstwa jest realizacja przyjętej strategii koncentrującej się na osiąganiu wzrostu Spółki dla jej akcjonariuszy poprzez: rozwój organiczny oraz akwizycje.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
FIP 11 FIZ AN 5 854 931 64,41 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 16,10 zł
Zmiana -3,01 %
C/Z
C/WK 0,75
Wolumen 28
Obrót 452 zł
%Freefloat 0,00%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.