Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Zarządzanie kapitałem i zawieranie transakcji

1. Przesłanki do zarządzania kapitałem:

 • Zawieranie transakcji oraz często niedoceniane zarządzanie kapitałem jest nieodzownym elementem kompletnej strategii inwestycyjnej.
 • Umiejętność analizowania wykresów jest niezbędna do skutecznego inwestowania na giełdzie, jednak nawet dobrze stosowane techniki i poprawnie odczytywany kierunek rynku nie gwarantują sukcesu i wysokich zysków
 • Ostatnim i najważniejszym składnikiem systemu jest psychologia. Równowaga emocjonalna i jasny umysł są kluczem do sukcesu na giełdzie.

2. Trzy czynniki sukcesu na rynku:

 • Prognozowanie cen
  • podstawowy element podejmowania decyzji transakcyjnych, oparty na analizie technicznej lub fundamentalnej, dający informację jaką zająć pozycję na rynku – długą lub krótką
 • Taktyka
  • określenie dokładnego planu transakcji, momentu wejścia na rynek i wyjścia z niego. Nie trzeba być non stop na rynku, ale wybierać najlepsze momenty. Paradoksalnie można dobrze rozpoznać ruch i ponosić wysokie straty. Szczególnie istotne na rynkach z dźwignią
 • Zasady zarządzania pieniędzmi
  • nawet zawarcie transakcji w dobrym kierunku, w dobrym momencie nie gwarantuje zysków.  Dywersyfikacja portfela, określenie ryzyka i relacji zysku do ryzyka, oraz stawianie zleceń obronnych to aspekty, bez których skuteczne inwestowanie jest niemożliwe

3. Zarządzanie kapitałem – wskazówki do ustalenia własnych zasad:

 • Zainwestowane fundusze nie powinny przekraczać np. 50% całości kapitału
  • pozostały kapitał powinien być zainwestowany w bezpieczne instrumenty np. lokata, jako rezerwa na „czarną godzinę” lub na „okazje inwestycyjne”
 • Zaangażowanie na danym rynku lub w dany walor nie powinno przekraczać np. 15% - konieczność ograniczania ryzyka poprzez dywersyfikację
 • Łączna suma, której utratę ryzykuje się na danym rynku, nie powinna przekraczać np. 3-5% wartości całego portfela

Maksymalna strata jaką kaceptujemy w pojedynczej transakcji. Do bankructwa prowadzi wówczas aż 20-33 błednych zagrań z rzędu co jest mało prawdopodobne.

4. Ograniczenie strat:

 • Jednym z najważniejszych elementów zarządzania kapitałem jest ograniczanie strat
 • Nawet jedna pozycja pozostawiona bez ochrony może powodować dotkliwe straty dla całego portfela, które bardzo ciężko odrobić
  • inne, zyskowne transakcje, mogą niewiele pomóc
 • Doświadczenia wielu traderów pokazują, że jeżeli stop loss nie zostanie postawiony tuż po zajęciu transakcji to nie zostanie postawiony już nigdy! (oczekiwanie na odrobienie strat „papierowych”, a później „machnięcie ręką”).

5. Symulacja zarządzania kapitałem:

 • Aby odnieść sukces na giełdzie trzeba być wytrwałym i konsekwentnym przy swojej strategii
 • Ważne aby ucinać straty jak najszybciej i wybierać tylko najlepsze okazje do zagrania, wtedy istnieje małe prawdopodobieństwo porażki
 • Nawet 2 dobre transakcje na 10 mogą dać na koniec zysk
 • Przy dobrym zarządzaniu kapitałem i zwracaniem uwagi na relację zysk/ryzyko nawet 10 losowo zawartych transakcji może wygenerować zysk

rezultat transakcji jest losowy, ale nie to ile się traci!

6. Relacja zysku do ryzyka:

 • Najlepsi gracze osiągają zyski zaledwie z 40% transakcji. Oznacza to, że aż 6/10 transakcji jest stratnych. Mimo to osiągają ponadprzeciętne zyski
 • Ponieważ większość transakcji jest stratnych należy zadbać o jak najlepszą jakość zagrań zgodnie z przykazaniem „akceptacja dużych zysków i małych strat”
 • Przed zajęciem pozycji na rynku należy upewnić się, że stosunek zysku do ryzyka wynosi przynajmniej 3:1 - to minimalny stosunek, przy którym warto podjąć ryzyko i zawrzeć transakcję
  • aby osiągnąć pożądany efekt zlecenia zabezpieczające musza być stawiane jak najbliżej, aby w miarę szybko ucinać błędne transakcje. Natomiast zyski, mimo pokusy, nie mogą być likwidowane zbyt szybko (target), a i nie wolno zbyt długo zwlekać i inkasować je gdy osiągną założony pułap

7. Relacja zysku do ryzyka w praktyce:

8. Relacja zysku do ryzyka w praktyce:

9. Strategia skutecznego tradera:

10. Strategia skutecznego tradera – zwiększona skuteczność:

11. Strategia skutecznego tradera – zwiększona jakość zagrań:

12. Strategia skutecznego tradera – wnioski:

 •        Nie martw sie przegranymi, nie ma nieomylnych graczy i proroków rynku
 •        Nie musisz przebywać cały czas na rynku, selekcjonuj najlepsze okazje i wyczekuj na swoją szansę.
 •        Skuteczność systemu powinna być oceniona na podstawie większej próby – minimum 20 zagrań. Mniejsza          liczba transakcji nie daje wiarygodnych wyników
 •        Jak wynika ze strategii można pomylić się aż 12 razy w 20 próbach i mimo to zyskać 140%
 •        Kluczową kwestią jest ograniczanie ryzyka i kontrolowanie strat
 •        Poprawienie wyników:
  • Zwiększenie skuteczności – lepsza selekcja zagrań
  • Zwiększenie jakości zagrań – dobieranie okazji o większym zasięgu ruchu np. zagranie w dołku fali 2 na szczyt wydłużonej fali 3

13. Horyzont czasowy w zawieraniu transakcji – zejście do niższego interwału:

 • Problem w zawieraniu transakcji w oparciu o wykres dzienny powoduje wątpliwości, szczególnie na rynkach terminowych, gdzie istotne jest jak najbliższe ustawienie zleceń zabezpieczających (z uwagi na dźwignię)
 • Trzymając się zasad, nie można zawrzeć transakcji jeżeli ryzyko jest większe niż 5% kapitału. Rozwiązaniem tego problemu jest zajęcie pozycji na wykresie godzinowym.
 • Gdy kurs zbliża się do poziomu, w którym planujemy zawrzeć transakcję, obserwujemy wykres godzinowy, wyczekując na wiarygodną formację świecową
 • Kupujemy lub sprzedajmy na otwarciu kolejnej świecy godzinowej,
  a stop loss ustawiany poniżej formacji jest obarczony mniejszym ryzykiem niż w większej skali

14. Horyzont czasowy w zawieraniu transakcji w praktyce:

15. 5 grzechów głównych inwestorów:

 • otwieranie zbyt dużych pozycji
  • chcąc jak najszybciej pomnożyć swój kapitał
 • zbyt późne zamknięcie pozycji, która przynosi straty
 • zbyt krótkie trzymanie pozycji które przynoszą zyski
  • realizacja niewielkich zysków, aby cieszyć się nim pomimo ograniczonych rozmiarów
  • nie dostrzeganie tego, że trend może być kontynuowany i zamknięcie pozycji będzie przedwczesne
 • brak przygotowanego planu działania przed otwarciem pozycji, inaczej pozostaje improwizacja
  • określenie scenariusza, kiedy się poddamy i zamkniemy pozycję, jeśli rynek zwróci się przeciw nam i pojawi się strata
  • określenie warunków dalszego utrzymywania pozycji, która przynosi nam zyski
 • potrzeba ciągłej aktywności na rynku
  • każda potencjalna transakcja jest dla nas okazją
  • należy określić potencjał danego ruchu (zysk) oraz ryzyko z nim związane, dopiero wystąpienie ustalonego wcześniej stosunku (np. 3:1) powinno być bodźcem do transakcji