Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Wykresy giełdowe

1. Trzy głównie rodzaje wykresów – wybór należy do inwestora: liniowy, słupkowy i świecowy.

 

2. Wykresy liniowe (line charts):

 • ilustrują zmiany kursów: maksymalnego (high), minimalnego (low) oraz ceny otwarcia (open) i zamknięcia (close) w poszczególnych okresach
 • bardziej użyteczne niż liniowe, gdyż zawierają więcej informacji niż prosty wykres liniowy

 

 

3. Wykresy świecowe (candlesticks) – najpopularniejsze:

 • podobnie jak wykresy słupkowe ilustrują zmiany kursów: maksymalnego, minimalnego, otwarcia i zamknięcia w poszczególnych okresach
 • jedyna różnica między nimi to sposób graficznej prezentacji

 

 

4. Wykresy świecowe – charakterystyka:

Świece japońskie dają pełny obraz rynku:

 • poziomy cen - poziom otwarcia, zamknięcia, maksymalny, minimalny
 • kolor korpusu - kierunek zmian kursu, czyli relacja między ceną otwarcia
  i zamknięcia (biały – sygnał pozytywny, czarny – negatywny)
 • cienie - obraz emocji w konkretnej jednostce czasu
 • luki - emocje powstałe poza godzinami handlu
 • formacje - połączenie pojedynczych emocji w jedną całość
  • formacje tworzone przez świece (formacje świecowe) mogą dawać ważne sygnały kupna lub sprzedaży. Formacje budowane są przez 1 do kilku świec
  • świece i tworzone przez nie formacje mają swoje nazwy – np. spadająca gwiazda, zasłona ciemnej chmury, objęcie hossy czy młot

 

5. Inne rodzaje wykresów – mniej popularne:

 • punktowo-symboliczne (kółko i krzyżyk, point & figure, P&F) - nie odzwierciedlają kursów, a jedynie ich zmiany o określoną wartość
  • nie posiadają skali czasu
  • ustalenie wielkości paczki
   (istotność wahania cen) i odwrócenia
  • wzrost o określony poziom - krzyżyk,
   spadek – kółko
 • inne bardzo rzadko stosowane: renko, kagi, przełamania trzech linii, wolumenowe

6. Skala arytmetyczna a logarytmiczna:

 • najczęściej spotykane są wykresy w skali logarytmicznej
  • uwzględniają stopę zwrotu, tzn. odległość między ceną 1 i 2 jest taka sama jak odległość między 5 i 10, ponieważ w obu przypadkach mamy do czynienia z podwojeniem ceny (wzrost +100%)
  • są przydatniejsze w przypadku długoterminowej analizy trendu
 • wykresy arytmetyczne (równe odległości między cenami) dominują w przypadku analizy na rynkach terminowych

7. Wolumen obrotu i LOP:

Wolumen – liczba walorów (np. akcji, kontraktów terminowych), która zmieniła właściciela, reprezentuje aktywność inwestorów w danym okresie (np. godzinie, dniu, tygodniu) na danym instrumencie. Przedstawiany jest jako pionowy słupek poniżej wykresu i ma istotne znaczenie przy określaniu istotności sygnałów płynących z wykresu:

 • wzrost wolumenu potwierdza siłę trendu, a niski poziom wskazuje na malejące zainteresowanie inwestorów oraz nadchodzące odwrócenie trendu (ostrzeżenie)
 • wysoki poziom wolumenu potwierdza m.in. formacje techniczne i punkty przełomowe na wykresie

LOP (dotyczy instrumentów pochodnych) – liczba otwartych pozycji (długich = krótkich) na danym instrumencie. LOP prezentuje się najczęściej jako ciągła linia na wykresie wolumenu, a jego wzrost oznacza zwiększenie zaangażowania i stanowi potwierdzenie trendu