Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Wykresy długoterminowe

1. Wykres a skala czasu:

 •        3 najpopularniejsze sposoby prezentacji cen:
  • wykresy liniowe (podstawowe, łatwe do odczytu ale najbardziej ubogie w dane – tylko ceny zamknięcia)
  • wykresy słupkowe (bardziej użyteczne niż liniowe, ilustrują zmiany kursów: maksymalnego, minimalnego oraz ceny otwarcia i zamknięcia )
  • wykresy świecowe (ilustrują te same dane co słupkowe, różnią się prezentacją graficzną – pokazują czy sesja była wzrostowa czy spadkowa, najpopularniejszy  wśród analityków i inwestorów)
 •        Do każdego z wykresów można zastosować różne skale czasowe. Od minutowych poprzez dzienne, aż po tygodniowe oraz miesięczne
 •        Głównym narzędziem do analizy trendów rynkowych jest wykres świecowy w układzie dziennym za okres od 6 do 9 miesięcy - pozwala on na analizowanie danych maksymalnie z 9 ostatnich miesięcy, okresu, którym najbardziej  zainteresowani są inwestorzy inwestujący w krótkim terminie

2. Przesłanki stosowania wykresów długoterminowych:

 •        Na rynku panuje tendencja skupiania się na analizowaniu jak najkrótszych przedziałów czasowych. Rekordy popularności biją autorzy książek o daytradingu i platformy transakcyjne ułatwiające błyskawiczne zawieranie transakcji
 •        Na wykresie dziennym jedna świeca odpowiada jednej sesji, a na długoterminowym jest to tydzień lub miesiąc. Wykresy długoterminowe są często niedoceniane lub pomijane, a dają inwestorom szersze spojrzenie na rynek i wiele wartościowych informacji
  • dzięki szerszej perspektywie czasowej można dostrzec wieloletnie trendy rynkowe, istotne historyczne poziomy wsparcia i oporu, bądź większe formacje
  • Tym samym należy odejść od poglądu, że analiza długoterminowa jest tylko dla inwestorów stosujących analizę fundamentalną!

3. Konstruowanie wykresów na rynkach terminowych

 •        Sporządzanie wykresów długoterminowych na rynkach terminowych nie jest tak oczywiste jak na rynku akcji
 •        Kontrakty terminowe mają określony czas wygasania. W jednej chwili istnieją 4 serie kontraktów na WIG20 z terminami wygasania co 3 miesiące.
 •        Wykres długoterminowy można utworzyć na 2 sposoby:
  • Wykres kontynuacyjny – najpowszechniejsza technika polegająca na uwzględnieniu ceny kontraktu, który wygaśnie najszybciej. Kiedy wygasa zastępuje go kolejny.
  • Kontrakt bezterminowy  - jego celem jest zestawienie danych cenowych z wielu lat w jednym nieprzerwanym ciągu. Wartość kontraktu jest średnią ważoną cen 2 następujących po sobie kontraktów.

4. Wykres kontynuacyjny FW20:

5. Formacje na wykresach długoterminowych:

 •        Formacje cenowe występują na wykresach długoterminowych w takiej samej formie jak na krótkoterminowych
  • formują się najczęściej od kilku miesięcy do nawet 2 lat i są bardziej wiarygodne niż te formowane w skali dziennej
  • ich skala jest większa niż na wykresach krótkoterminowych, tak samo jak zasięg
  • wybicie z dużej formacji może być początkiem długiej hossy lub bessy
 •        Wśród formacji cenowych o większej skali często spotykane są formacje podwójnego szczytu i dna oraz głowa z ramionami (RGR)

6. Formacja głowy z ramionami kształtująca się wiele miesięcy:

7. Formacja flagi na wykresie tygodniowym:

8. Formacja trójkąta zniżkującego na wykresie tygodniowym:

9. Kolejność analizy wykresów:

 •        Prawidłowa analiza wykresów powinna zaczynać się od szerszej perspektywy (makro) schodząc do wykresów krótkoterminowych (mikro)
 •        Praktyka krok po kroku:
  1. Analiza formacji, głównych linii trendu oraz najważniejszych historycznych poziomów wsparcia i oporu – najlepiej od początku notowania waloru
  2. Podobna analiza wykresów tygodniowych w okresie ostatnich 5 lat
  3. Przejście do wykresów dziennych i analiza ostatnich kilku miesięcy kluczowych dla trwającego trendu (najczęściej od 6 do 9 miesięcy)
  4. Wykresy długoterminowe nie nadają się do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zawieranie transakcji powinno wykonywać się na najwrażliwszych wykresach aby jak najwcześniej określić moment wejścia i wyjścia. Na rynkach terminowych często używa się do tego wykresów intraday (godzinne, 15 i 5 minutowe)

10. Przykłady wykresów długoterminowych:

11. Przykłady wykresów długoterminowych: