Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Wsparcia i opory

1. Wsparcia i opory

 • Wsparcie – jest to poziom lub obszar cenowy, gdzie aktywność strony popytowej (kupujących) jest na tyle znaczna, by przezwyciężyć presję podaży (strony sprzedających) i powstrzymać spadki. Jest to punkt odbicia zniżek.

 • Opór – obszar cenowy, gdzie przewaga sprzedających doprowadza do wyhamowania wzrostu cen i ewentualnej zmiany kierunku. Jest to punkt zatrzymania wzrostów

 

2. Zastosowanie poziomów wsparcia i oporu

 • ich podstawą są emocje inwestorów (psychologia), czyli nastawienie uczestników rynku do określonych przedziałów cenowych
  • zadowolenie i realizacja zysku, strach przed spadkami, niewiara w pobicie historycznych rekordów cenowych (opór)
  • przekonanie, że jest już tanio, że taniej być nie może, że kiedyś z tego miejsca rozpoczął się ruch w górę (wsparcie)
 • rynek jakby „broni” poziomów wsparcia i oporu, gdzie ruch cen zatrzymał się w przeszłości
 • w trendzie wzrostowym ceny odbijają się od oporów co stanowi przerwę w zwyżkach, a w trendzie spadkowym wsparcia zahamowują spadki (przynajmniej na pewien czas)

 

3. Sposoby wyznaczania poziomów wsparcia i oporu

 • poprzednie szczyty (opory) i poprzednie dołki cenowe (wsparcia)
 • wcześniejszy opór/wsparcie (zamiana)
 • linie trendu (spadkowego – opory,
  wzrostowego – wsparcia)
  oraz przebite linie trendu (zamiana)
 • znaczenie okrągłych liczb np. 10 zł, 150 zł  – poziomy wywierające wpływ na psychikę inwestorów (unikać wystawiania takich zleceń!)
 • zniesienia Fibonnacciego

 

 

4. Wiarygodność wsparć i oporów

„Im dłuższa jest linia trendu i im więcej punktów posłużyło do jej wyznaczenia, tym większe jej znaczenie. Istotne naruszenie linii trendu oznacza zazwyczaj jego odwrócenie lub przynajmniej zmniejszenie jego tempa” Brian Green

 • Siła obszaru wsparcia lub oporu zależy od:
  • (+) Czasu w jakim ceny przebywały w tym obszarze
  • (+) Wielkości obrotu dokonanego po cenach z obszaru wsparcia/oporu
  • (+) Odległości na jaką ceny oddaliły się od poziomu wsparcia/oporu
  • (-) Czasu jaki minął od ukształtowania się poziomu
 • Siła linii trendu jako wsparcia lub oporu zależy od:
  • (+) Ilości testów, które przeszła (ile razy ceny się od niej odbiły)
  • (+) Czasu w jakim linia nieprzerwanie funkcjonuje

 

5. Praktyka – kiedy zawierać transakcje („kup dołek, sprzedaj szczyt")?

 • wsparcie
  • miejsce, gdzie inwestorzy  krótkoterminowi ustawiają swoje zlecenia stop (trochę poniżej), czyli zabezpieczające przed stratami
  • nie jest to dobre miejsce na sprzedaż
  • przebicie wsparcia to sygnał sprzedaży (uwaga na fałszywe sygnały!) – potwierdzeniem są zwiększone obroty
 • opór
  • miejsce, gdzie inwestorzy  krótkoterminowi realizują zyski (przynajmniej część) – przez co pozwala na określenie potencjalnego zysku
  • nie jest do dobre miejsce na zakupy
  • przebicie oporu to sygnał kupna (uwaga na fałszywe sygnały!) - – potwierdzeniem są zwiększone obroty

Testowanie poziomów wsparcia i oporu tworzy na wykresach formacje cenowe(kształty zapowiadające kontynuację lubodwrócenie trendu) .

 

6. Fałszywe sygnały

 • Przed fałszywymi sygnałami mogą uchronić:
  • filtry cenowe (np. 3-procentowe przebicie)
  • filtry czasowe (np. 2 dni poza poziomem)
  • cena na koniec tygodnia
   (interwał tygodniowy)
  • potwierdzenie w wielkości
   wolumenu

 

 

7. Zamiana roli wsparcia i oporu

„Kiedy poziomy wsparcia i oporu zostają wyraźnie przełamane, zaczynają odgrywać rolę przeciwstawną wobec dotychczasowej” - J.J. Murphy