Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Wprowadzenie do AT

1. Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów, którego celem jest przewidywanie przyszłych trendów cenowych (Murphy, 1995)

 • dzięki badaniu poziomów cen i wolumenu danego waloru w przeszłości przy użyciu narzędzi AT inwestor stara się przewidzieć przyszłe zmiany cen
 • obok analizy fundamentalnej najpopularniejsza metoda analizy instrumentów finansowych, pomagająca w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
  • AF bada kondycję spółki (głównie finansową) oraz pomaga w określeniu wartości firmy – czy jest ona obecnie niedowartościowana czy przewartościowana na giełdzie
  • przewagą AT nad AF jest możliwość zajmowania się różnymi instrumentami i rynkami, a nie specjalizowanie się tylko w kilku
 • założenia AT sprawdzają się na każdym rynku: akcyjnym, terminowym, walutowym, surowcowym, a także w każdym wymiarze czasu

 

2. Na jakie pytanie opowiada analiza techniczna?

 • Kiedy kupić? AT określa odpowiedni moment zajęcia pozycji na rynku
 • Jak kształtują się ceny? AT tłumaczy co dzieje się na wykresie
 • Jaki zasięg może mieć ruch? AT podpowiada jak dużego ruchu i w jakim czasie możemy się spodziewać
 • Kiedy sprzedać? AT określa moment zamknięcia pozycji

 

3. Początki nowoczesnej analizy technicznej

 • Charles Dow - założyciel firmy Dow Jones & Company (1882)
 • współwłaściciel i redaktor "The Wall Street Journal”
  • opracował swą teorie na podstawie analizy zachowań cen na amerykańskim rynku (NYSE) pod koniec XIX wieku
  • na początku XX w. (1900-1902) opublikował artykuły dotyczące podstawowych zasad i narzędzi analizy technicznej
  • opisał swoje poglądy na temat spekulacji oraz roli średnich transportowej (wcześniej kolejowej) i przemysłowej – jako barometry koniunktury na rynku akcji
  • indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest publikowany od 1896 roku. Na początku obejmował 12 spółek przemysłowych, a od 1928 roku jest ich 30. Do dziś przetrwał pod tą samą nazwą tylko General Electric (GE)

 

4. Trzy główne założenia analizy technicznej:

1) Rynek dyskontuje wszystko

 • zachowania cen odzwierciedlają zmiany w relacjach popytu i podaży
 • skutki wszelkich czynników fundamentalnych, politycznych oraz nastroje rynkowe prędzej, czy później znajdują swoje odzwierciedlenie w cenie akcji spółki, przez co analiza zachowań cen jest podejściem całkowicie samowystarczalnym
 • klasyczny analityk techniczny interesuje się tylko ruchami cen, a nie ich przyczynami

2) Ceny podlegają trendom

 • trend to kierunek, w którym podążają ceny w pewnym okresie czasu
 • istnieje większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu niż jego odwrócenia
 • jednym z najważniejszych celów analizy technicznej jest rozpoznawanie momentów, w których trend ulega zmianie (lub ich identyfikacja we wczesnej fazie)

3) Historia się powtarza

 •  analiza techniczna zajmuje się badaniem przyszłości,
  w oparciu o badanie przeszłości
 • badania rynkowych danych historycznych i badania ludzkiej psychiki pokazują, iż inwestorzy w określonych sytuacjach zachowują się schematycznie
 • na wykresach można zidentyfikować pewne wzorce zachowań (formacje), które powtarzają się w różnych okresach, dzięki czemu możliwe jest przewidywanie dalszych wydarzeń

 

5. Narzędzia analizy technicznej:

 • Wykresy (liniowe, świecowe, słupki)
 • Trendy
 • Formacje
 • Wskaźniki i oscylatory
 • Teorie: fal Elliota i Ganna

Powyższe narzędzia analizy technicznej dają najlepsze rezultaty gdy są używane razem

 

6. Praktyka – ilu inwestorów korzysta z AT?

Według Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2013 najczęściej stosowane analizy instrumentów finansowych to:

 

 

7. Subiektywność AT

„AT to sztuka”, sukces zależy w dużym stopniu od wyczucia, nawet doświadczeni analitycy miewają rozbieżne opinie na temat tych samych danych (np. w zależności od przyjętego horyzontu inwestycji).

Niezdyscyplinowani analitycy mogą łatwo ujrzeć na wykresie to, co chcą zobaczyć oraz interpretować dane w sposób wybiórczy, przykładając większą wagę do interpretacji zgodnej z ich oczekiwaniami (szukanie potwierdzenia)

W rzeczywistości historia nigdy nie powtarza się dokładnie, a formacje nie zawsze pojawiają się tam gdzie wcześniej. Jednak AT często działa jak „samospełniająca się przepowiednia” (np. po wystąpieniu formacji technicznej powstają fale zakupów lub sprzedaży).