Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Trendy

1. Trend – wynik walki byków i niedźwiedzi

 • Trend to kierunek ruchu ceny danego waloru w określonym czasie. To kierunek w jakim porusza się rynek, kierunek jaki przyjmują szczyty i dołki. Paradoksalnie kursy w perspektywie czasowej nie poruszają się przypadkowo i w zupełnym bezwładzie, a poruszają się one w ruchach trendowych
 • Charakterystyka trendu:
  • wyznaczany jest na wykresie kursów, dzięki narzędziom AT
  • zależy od interwału (inny w skali dziennej a inny w skali miesięcznej)
  • przerywany krótkoterminowymi ruchami cen w przeciwnym kierunku do ruchu trendu (korektami)
  • obroty idą za trendem

Podstawowym zadanie analizy wykresów jest określenie panującego trendu, a następnie przyłączanie się do trendu oraz unikanie grania przeciwko niemu.

2. Trend w praktyce

 • Identyfikacja hossy lub bessy jest bardzo ważna, ponieważ średnio 75% papierów wartościowych zwyżkuje w czasie hossy, a 90% zniżkuje w czasie bessy
 • Strategia kontraariańska (czyli wyłapywanie szczytów i dołków - granie przeciwko trendowi) może przynieść ponadprzeciętne zyski. Jest jednak bardzo ryzykowna i często prowadzi do ogromnych strat
 • „trend jest twoim przyjacielem”, „podążaj za trendem”

3. Trzy kierunki trendów

1) trend wzrostowy (hossa, rynek byka) - ruch cen w górę, charakteryzujący się serią coraz wyższych wierzchołków przerywanych coraz wyższymi dołkami
→ zajmowanie długich pozycji

2) trend spadkowy (bessa, rynek niedźwiedzia) - ruch cen w dół, charakteryzujący się serią coraz niższych dołków przerywanych coraz niższymi szczytami
→ zajmowanie krótkich pozycji (sprzedaż z zamiarem późniejszego odkupienia)

3) trend boczny (horyzontalny, konsolidacja) – ruch cen oscylujący w ściśle określonym przedziale cenowym. Nie ma wyraźnej przewagi kupujących ani sprzedających – tymczasowa równowaga popytu i podaży
→ oczekiwanie na okazję do zajęcia pozycji (poza rynkiem)

Czasami wykorzystywany jako okazja do zarobku i krótkoterminowej spekulacji (kupno, gdy cena zbliża się do dolnej granicy obszaru konsolidacji i sprzedaż, gdy cena zbliża się do górnej granicy). Kończy się zazwyczaj mocnym wybiciem kursu.

 

4. Trzy rodzaje/stopnie trendów – czas trwania

 1. długoterminowy (główny) – dominuje na rynku, jest to ruch trwający co najmniej 6 miesięcy
  • tendencja panująca obecnie w gospodarce, przekładająca się na sytuację na rynku
  • zwany też hossą lub bessą
 2. średnioterminowe (wtórne) – stanowi korektę trendu głównego i trwa zazwyczaj od kilku tygodni do 6 miesięcy
 3. krótkoterminowe – stanowi korektę trendu wtórnego i trwa do kilku tygodni
 4. ruchy dzienne – niebezpieczne i niewiarygodne, często gwałtowne, przedmiot zainteresowań daytraderów

Każdy trend staje się częścią trendu wyższego stopnia

 

5. Trend a zawieranie transakcji

 • większość inwestorów kierujących się analizą techniczną zajmuje się badaniem trendu średniookresowego, którego długość trwania określa się na kilka miesięcy
  • trend krótkookresowy używany jest przez inwestorów przede wszystkim do wyznaczenia momentu zawarcia transakcji
 • w trendach średniookresowych lokalne minima (okresowe zniżki) stosowane są jako okazja do powiększania pozycji

6. Obroty muszą potwierdzać trend

poziom obrotów mierzy całkowitą aktywność inwestorów na danym instrumencie finansowym w pewnym okresie. Stanowi on dodatkową informację, istotną dla potwierdzenia sygnałów płynących z rynku. Poziom obrotów (czy też wolumenu) powinien wzrastać, gdy ceny poruszają się zgodnie z trendem głównym. W trakcie hossy ceny i wolumen powinny rosnąć i obniżać się wraz ze spadkiem cen. Odwrotna sytuacja panuje w trakcie bessy. Wolumen powinien rosnąć w trakcie spadków cen i obniżać się wraz z ich wzrostem

7. Koniec trendu

Trend uważa się za aktualny tak długo, jak nie ma definitywnych sygnałów potwierdzających jego zmianę. Istnieje większe prawdopodobieństwo kontynuacji trendu niż jego odwrócenia , jednak czasami trudno powiedzieć, czy zmiana kierunku cen jest tylko korektą czy już początkiem trendu spadkowego. Narzędzia pomocnicze służące do identyfikacji zmiany trendu to np.:

 • poziomy wsparcia i oporu
 • linie trendu
 • średnie ruchome

 

HOSSA

1)Akumulacja - informacje z giełdy są złe, a aktywność inwestorów niska. Akcje są kupowane przez najbardziej wytrawnych inwestorów, kiedy wszystkie „złe” informacje zostały już zdyskontowane przez rynek. Tłum patrzy z niedowierzaniem na postępującą zwyżkę
2)Wzrost cen - systematyczny wzrost wartości notowań oraz rosnąca aktywność zainteresowanych rynkiem. Ci którzy kupują, opierają się na technicznej analizie trendu. Faza ta przebiega pod znakiem szybkich wzrostów cen i napływania coraz lepszych wiadomości gospodarczych (pojawiają się korekty)
3)Spekulacja i masowość (euforia) - ludzie stoją w kolejkach po akcje. Wiadomości z giełdy i o giełdzie są na pierwszych stronach gazet. Wygrane są ekstremalnie wysokie, podobnie jak wartości obrotów. Optymistycznym danym publikowanym w mediach towarzyszy masowy udział inwestorów.
 

BESSA

1)Dystrybucja - zyski z handlu są bardzo wysokie. Inwestorzy zaczynają zamykać swoje pozycje.  Tłum jest sfrustrowany brakiem zysków. Obroty są wysokie mimo, że zaczynają wykazywać tendencję spadkową przy ruchach kursów w dół.
2)Spadek cen – systematyczny spadek cen wywołany sprzedażą akcji przez inwestorów trendowych. Ci którzy sprzedali nie odkupują akcji, a ci którzy kupili muszą sprzedawać niżej. Wielu „łapaczy dołków” traci pieniądze
3)Rozpacz i masowość - faza paniki. Ludzie nie chcą kupować akcji. Sprzedający działają nerwowo. Trend nagle przyspiesza podczas gdy obrót dochodzi do szczytowego momentu
 

8. Emocje na rynku podczas hossy i bessy

Na początku hossy pojawia się optymizm (akumulacja akcji), później w trendzie wzrostowym pojawia się podniecenie, radość i na koniec euforia (szczyt hossy). Podczas zmiany trendu niepokój i niedowierzania, a w trakcie spadków strach. Gdy bessa się rozpędza pojawiają się kolejno: desperacja, panika, kapitulacja, zwątpienie i depresja. Dopiero gdy dno koniunkturalne wydaje się być ukształtowane pojawia się nowa nadzieja i ulga.

 

%MCEPASTEBIN%