Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Teoria Dowa

Twórca nowoczesnej analizy technicznej

 • Charles Dow - założyciel firmy Dow Jones & Co. (1882)
 • współwłaściciel i redaktor "The Wall Street Journal”
  • opracował swą teorie na podstawie analizy zachowań cen na amerykańskim rynku (NYSE) pod koniec XIX wieku
  • na początku XX w. (1900-1902) opublikował artykuły dotyczące podstawowych zasad i narzędzi analizy technicznej
  • opisał swoje poglądy na temat spekulacji oraz roli średnich transportowej (wcześniej kolejowej) i przemysłowej – jako barometrów koniunktury na rynku akcji
  • indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest publikowany od 1896 roku. Na początku obejmował 12 spółek przemysłowych, a od 1928 roku jest ich 30. Do dziś przetrwał pod tą samą nazwą tylko General Electric (GE)

 

6 podstawowych założeń teorii Dowa:

1) Średnie giełdowe dyskontują  wszystko:

 • rynki w cenach odzwierciedlają każdy poznawalny czynnik, który wywiera wpływ na popyt i podaż
 • w praktyce oznacza to, że nie ma potrzeby analizowania setek informacji napływających ze świata:  odczytów makroekonomicznych, raportów o stanie gospodarki czy wystąpień polityków
 • nawet zdarzenia losowe jak powodzie czy trzęsienia ziemi szybko dyskontowane są przez rynek (choć nie były przewidywane)
 • wystarczy analizować cenę bo w niej jest zawarte wszystko

 

2) Trzy trendy rynkowe:

 • długoterminowy (główny) – dominuje na rynku, jest to ruch trwający co najmniej rok. Jego charakter zależy od oczekiwań co do stanu i perspektyw gospodarki na poszczególnych etapach jej cyklu koniunkturalnego. Zwany jest też hossą (trend wzrostowy/rynek byka) lub bessą (trend spadkowy/niedźwiedzia) i często porównuje się do przypływów i odpływów
 • średniookresowy (wtórny) – stanowi korektę trendu głównego i trwa zazwyczaj od 3 tygodni do 3 miesięcy. Korekty te znoszą często 1/3, 1/2 lub 2/3 poprzedniego ruchu cen. Porównywane do fal morskich oraz przypływów i odpływów
 • krótkookresowy – stanowi korektę trendu wtórnego i trwa do kilku tygodni. Porównywane są do zmarszczek na powierzchni wody.
 • ruchy dzienne niebezpieczne i niewiarygodne, szum

3) Trzy fazy trendu głównego:

 • Faza 1: Akumulacja - aktywność inwestorów jest niska, choć złe informacje napływające na rynek są już zdyskontowane. Doświadczeni inwestorzy skupują akcje na podstawie przeprowadzonych analiz , a tłum patrzy z niedowierzaniem na postępującą zwyżkę
 • Faza 2: Wzrost cen - rośnie grono inwestorów dokonujących zakupów na podstawie przeprowadzonych analiz oraz zwabionych na rynek pozytywnymi wiadomościami gospodarczymi, a ceny podlegają licznym korektom
 • Faza 3: Dystrybucja - optymistycznym danym publikowanym w mediach towarzyszy masowy udział inwestorów, doświadczeni inwestorzy zaczynają sprzedawać akcje i realizować wysokie zyski. W tym czasie tłum jest sfrustrowany brakiem wzrostów, a ceny osiągają swoje szczyty i zaczynają spadać

 

4) Średnie rynkowe muszą się nawzajem potwierdzać

 • każdy istotny sygnał zapowiadający hossę lub bessę musi zostać potwierdzony przez wskazania dwóch średnich: przemysłowej (indeks Dow Jones Industrial Average) i transportowej (indeks Dow Jones Transportation Average)
 • jeśli średnie dają rozbieżne sygnały obecny trend będzie kontynuowany
 • hossa zaczyna się, gdy obie średnie przebijają się ponad ostatni szczyt, po którym wystąpił trend wtórny (korekta)
 • najlepiej jak oba te sygnały wystąpią blisko siebie

 

5) Wolumen jako potwierdzenie trendu

Wolumen to liczba instrumentów finansowych, która zmieniła właściciela. Mierzy aktywność inwestorów na danym instrumencie finansowym w pewnym okresie i stanowi on dodatkową informację , istotną dla potwierdzenia sygnałów płynących z rynku. Wolumen powinien rosnąć w kierunku trendu głównego, w hossie ze zwyżką cen i maleć podczas spadków, a w bessie odwrotnie powinien rosnąć w trakcie spadków cen
i obniżać się wraz z ich wzrostem.

6) Trend jest kontynuowany, dopóki nie pojawią się definitywne oznaki świadczące o jego odwróceniu

 • Istnieje większe prawdopodobieństwo do kontynuacji  trendu niż do odwrócenia, a trend zwykle trwa do chwili uzyskania wyraźnego sygnału jego odwrócenia. Jednym z najważniejszych celów analizy technicznej jest rozpoznawanie momentów, w których trend ulega zmianie (lub ich identyfikacja we wczesnej fazie)
 • pomagają w tym narzędzia analizy technicznej, m.in. poziomy wsparcia i oporu, linie trendu, formacje cenowe, średnie ruchome oraz wskaźniki dające wcześniejsze sygnały o osłabieniu impetu. Niestety trudno powiedzieć, czy zmiana kierunku cen jest tylko korektą w istniejącym trendzie czy już początkiem nowego trendu.