Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Podstawowe sygnały inwestycyjne Ichimoku

1. Czym jest Ichimoku?

 • Jest to japońska technika, na którą składa się 5 linii tworzących cały wykres Ichimoku.
  • są to linie biegnące równo z sytuacją na wykresie, linia opóźniona oraz linie wyprzedzające obecną cenę na rynku
 • Bierze pod uwagę historyczne minima i maksima, a nie tylko ceny zamknięcia przez co szybciej reaguje na zmiany rynkowe niż średnie ruchome.
 • Poszczególne linie mają swoje znaczenie i dostarczają istotnych informacji – wskazują na poziomy wsparcia/oporu, wyznaczają sygnały kupna/sprzedaży oraz potwierdzają istnienie trendu
  • linie stanowią najsilniejsze wsparcia lub opory kiedy są płaskie!
 • Chmura Ichimoku potwierdza lub neguje istnienie trendu

2. Budowa wykresu Ichimoku:

 • Wykres Ichimoku składa się z 5 linii:
  • Senkou span A
  • Senkou span B
  • Chikou span
  • Tenkan san
  • Kinjun sen
 • W celu uzyskania wykresu Ichimoku koniecznie jest nałożenie wszystkich 5 linii i ich interpretacja.
 • Z połączenia senkou span A i senkou span B powstaje chmura, która jest nieodłącznym elementem tej techniki japońskiej

3. Podstawowe sygnały inwestycyjne:

 • W strategii Ichimoku stosuje się 3 podstawowe sygnały inwestycyjne (ich zrozumienie jest istotne do stosowania zalecanych strategii, które wyjaśnimy w kolejnym dodatku ATS):
  1. Przecięcie kijun sen z tenkan sen
  2. Przecięcie kijun sen z ceną
  3. Położenie chikou span względem chmury

W zależności od tego jak linie oraz chmura położone są względem siebie sygnały klasyfikujemy jako: silne, neutralne i słabe

4. Przecięcie tenkan sen z kijun sen:

 • Jeden z podstawowych sygnałów inwestycyjnych jest generowany, gdy linia tenkan sen przebija kijun sen. Jego siłę opisuje 3 stopniowa skala
 • Sygnał kupna występuje, gdy tenkan sen przebija kijun sen od dołu,
  a sygnał sprzedaży w sytuacji odwrotnej
 • Tak jak w każdej strategii Ichimoku, przed zajęciem pozycji na rynku należy dobrze rozpoznać rynek i określić jego trend

5. Miejsce przecięcia kijun sen z tenkan sen a siła sygnału:

6. Siła sygnału:

7. Przecięcie kijun sen z ceną:

 • Przecięcie kijun sen z ceną generuje silne sygnały inwestycyjne, a ich skuteczność jest dużo wyższa niż po przecięciu kijun i tenkan sen
 • Tak jak w pozostałych strategiach Ichimoku siła sygnału zależy od pozycji linii względem chmury oraz od kierunku zajętej pozycji
 • Pomimo dużej skuteczności, stosowanie tej techniki w niskich interwałach czasowych może generować więcej fałszywych sygnałów (podobnie jak sygnały oparte o proste średnie ruchome)

8Przecięcie kijun sen z ceną w praktyce:

9. Siła sygnału:

10. Zależność chikou span i chmury:

 • Chikou span sama w sobie nie generuje sygnału inwestycyjnego
 • Funkcjonuje jako potwierdzenie innego sygnału, którym jest odpowiednie położenie wobec chmury
 • Zajmując długą pozycję (kupno), im wyżej znajduje się linia chikou span tym sygnał mocniejszy i pewniejszy
 • W przypadku sprzedaży występuje sytuacja odwrotna: im niżej położona jest linia tym silniejszy jest rynek niedźwiedzia

11. Przebicie kursu przez chikou span:

12. Siła potwierdzenia sygnału:

 • Przedstawione tutaj strategie najczęściej stosowane są przez inwestorów średnioterminowych
 • W strategii Ichimoku występują również strategie inwestycyjne częściej generujące sygnały i doskonale nadające się do daytradingu
 • Zaawansowane strategie Ichimoku zostaną przedstawione w kolejnym dodatku edukacyjnym