Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Oscylatory techniczne – CCI, RSI, Stochastic i Williams %R

1. CCI (Comodity Chanel Index):

• oscylator CCI bazuje na założeniu, że ceny każdego instrumentu poruszają się w cyklach. Sprawdza kiedy ceny są niestandardowo wysokie lub niskie w porównaniu do cen średnich
–mierzy różnicę między bieżącą ceną a średnią (zazwyczaj z 14 lub 20 okresów)
a następnie normalizuje wyniki aby większość zawierała się w przedziale od -100 do 100

  wzór:

 

• CCI oscyluje w zakresie +100 u góry i -100 na dole (silniejsze sygnały dla +200 i -200) generując sygnały kupna i sprzedaży po przekroczeniu tych poziomów
–w praktyce używany często jako wskaźnik wykupienia i wyprzedania rynku. Odczyt powyżej +100 sygnalizuje wykupienie, a poniżej -100 wyprzedanie.
• CCI może być również użyty do wyszukiwania dywergencji

 

2. CCI w praktyce:

 • Przy silnych trendach przebicie 100 od dołu może być sygnałem zakupu
  (powrót poniżej 100 oznacza, że pozycja powinna być zamknięta) 

3. RSI – najpopularniejszy (Relative Strength Index):

• wskaźnik siły względnej RSI – porównuje obecne zachowanie danego instrumentu z jego zachowaniem z przeszłości
–mierzy stosunek wielkości ruchów wzrostowych do ruchów spadkowych
a następnie normalizuje wyniki aby zawierały się w przedziale od 0 do 100

 

  wzór: 

• za liczbę n okresów, z których brane są zmiany, najczęściej przyjmuje się 9, 14 lub 21 (im dłuższy okres tym mniej sygnałów)
• dodatnia zmiana ceny oznacza, że cena zamknięcia z kolejnej sesji jest wyższa od ceny zamknięcia z poprzedniej (ujemna zmiana – odwrotnie)

 

4. Zastosowanie RSI:

 • Rozpoznanie stanu wykupienia (wartość powyżej 70 lub 80) i wyprzedania (poniżej 30 lub 20), kiedy nie powinno się odpowiednio kupować lub sprzedawać danego waloru
 • Wykrywanie dywergencji(rozbieżne kierunki wskaźnika i cen, np. nowy szczyt cenowy i brak nowego szczytu na RSI – ostrzeżenie przed nadchodzącą zmianą trendu) - Wilder uważał dywergencje za najważniejszy aspekt RSI 

5. Zawieranie transakcji przy pomocy RSI – praktyka:

 • W praktyce wejście oscylatora w strefę wykupienia lub wyprzedaży stanowi zaledwie ostrzeżenie przed zmianą trendu. Najlepsze sygnały transakcyjne daje dopiero powstanie dywergencji (lub drugie wejście w strefę wykupienia bądź wyprzedania)
  • Gdy rynek wchodzi w obszar wyprzedania warto poczekać na utworzenie dywergencji. Późniejsze przecięcie od dołu linii 30 jest potwierdzeniem zmiany trendu i sygnałem kupna.
  • W czasie silnej hossy stan wykupienia rynku może się utrzymywać pewien czas. Nie należy wtedy od razu sprzedawać akcji (tym bardziej zajmować krótkich pozycji), a czekać na utworzenie dywergencji. Sygnałem sprzedaży jest przebicie od góry poziomu 70.

6. RSI w praktyce:

7. Stochastic:

• oscylator stochastyczny – mierzy skalę wykupienia i wyprzedania rynku w skali procentowej (od 0 do 100%)
–budowa oscylatora opiera się na spostrzeżeniu, że w silnym trendzie wzrostowym ceny zamknięcia są bliskie górniej części zakresu wahań cen z danej sesji – blisko maksimum
(w trendzie spadkowym zaś minimum)

wzór:

• za n1 przyjmuje się najczęściej 5, 9 lub 21 sesji, a za n2 i n3 – 3 sesje
• dwie linie %K (surowa wartość oscylatora – linia ciągła) i %D (średnia ruchoma linii %K – linia przerywana lub inny kolor) . Linia %D jest ważniejsza, gdyż jest źródłem sygnałów.
• dwie wersje: szybki (%K i %D) oraz wolny oscylator (%D i wolna D)

 

8. Zastosowanie Stochastic:

 • wyznaczające na wykresie obszary:
  • wykupienia – jeśli linie wskaźnika znajdują się ponad poziomem 70 lub 80%
  • wyprzedania – jeśli linie te spadną poniżej poziomu 30 lub 20%
 • w silnym trendzie, stan wykupienia lub wyprzedania może utrzymywać się przez długi czas. W związku z tym najsilniejsze sygnały oscylator stochastyczny daje w przypadku dywergencji między ruchem wskaźnika a zmianami cen instrumentu
  • sygnałem transakcyjnym może być dodatkowo potwierdzenie w postaci przecięcia linii %D i %K

9. Stochastic w praktyce:

10. Williams %R:

oscylator Williams %R – pokazuje relację ostatniej ceny zamknięcia zakresu wahań cen w ostatnim okresie
–konstrukcja zbliżona do oscylatora Stochastic

   wzór: (wersja odwrócona)

 

 

• powszechnie używany jest wskaźnik opartego na 10 dniach
• wartości wskaźnika %R poniżej 20 oznaczają wyprzedanie, a wartości powyżej 80 wykupienie
interpretacja: dywergencje w obszarach wykupienia i wyprzedania

 

11. Williamsa %R w praktyce:

12. Wskaźnik nastrojów uczestników rynku:

 • wskaźniki nastrojów inwestorów również mogą być traktowane jako oscylatory lub wskaźniki kontraariańskie
  • tzn. należy je interpretować na odwrót (większość się myli) – zbyt wielki optymizm jest niedobry (podobieństwo do wykupienia), a zbyt silny pesymizm – pozytywny (podobieństwo do wyprzedania) 

 

 

Przykład:Udział niedźwiedzi z badania INI (prowadzonego przez SII) i kurs WIG20. Skrajnie niski udział niedźwiedzi-pesymistów zwiastuje koniec spadków na rynku.

 

13. Badanie INI – wyniki i komentarze na www.sii.org.pl/ini