Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Luki cenowe

1. Luki cenowe – definicja

 

 • obszar cenowy, w którym nie zawarto żadnej transakcji 
 • luka występuje, gdy:
  • na otwarciu sesji transakcje zawierane są na poziomie wyraźnie
   wyższym lub niższym niż zamknięcie z poprzedniej sesji
  • pojawiają się istotne informacje, w wyniku czego większość uczestników rynku uznaje nagle, że poziom cen powinien się natychmiast zmienić (obrazują jakby emocje powstałe poza godzinami handlu)
 • luki najczęściej występują w silnym trendzie
 • jeśli rynek nie jest zbyt silny/słaby, luka może zostać zapełniona częściowo lub całkowicie („domknięcie luki”)
  • ruch poniżej/powyżej luki oznacza ostrzeżenie przed zmianą trendu

2. Rodzaje luk

 

1) Luka zwykła (najmniej ważna)

 

2) Luka startu

 

3) Luka ucieczki

 

4) Luka wyczerpania

 

 • Nie każda luka musi coś oznaczać – często są domykane
 • Najlepsze sygnały dają w połączeniu z innymi narzędziami AT
 • Występujące wcześniej luki cenowe mogą stanowić obszary wsparcia lub oporu

 

1) Luka zwykła - pojawia się na wykresach mało płynnych walorów (kiedy przeważają większe zlecenia kupna lub sprzedaży):

a.na ogół nie ma większego znaczenia (niskie obroty i znikoma aktywność inwestorów)

b.czasami występuje również na płynnych papierach jako reakcja inwestorów na istotne wydarzenia o podłożu fundamentalnym (np. dotyczące kondycji finansowej spółki)

 

 

2) Luka startu (przełamania) – występuje po przełamaniu ważnego poziomu wsparcia lub oporu (wybicie z obszaru konsolidacji, przebicie linii trendu) z reguły po ogłoszeniu ważnej informacji

 • jest sygnałem rozpoczęcia istotnego ruchu rynkowego (potwierdzenie wysokimi obrotami!)
 • inwestorzy agresywnie dołączają się do ruchu i nie czekają na korektę (do czego może przyczynić się zamykanie pozycji krótkich)

 

3) Luka ucieczki (kontynuacji) – pojawia się w połowie ruchu cenowego i jest pomocna w określaniu jego zakresu

 • stanowi sygnał kontynuacji trendu (wysokie obroty)
 • do trendu dołączają inwestorzy, którzy wcześniej nie zdążyli tego zrobić – początek paniki lub euforii, często niezrozumiały

 

4) Luka wyczerpania – występuje po serii dwóch lub trzech ruchów o znacznej zmienności, w końcowej fazie trendu

 • często są to ostatnie wzrosty lub spadki (krótka konsolidacja i moment na zastanowienie się), którym towarzyszy niski wolumen
 • chwilę po jej wystąpieniu należy spodziewać się zmiany trendu potwierdzanego wypełnieniem luki

 

3. Wyspa odwrotu – formacja oddzielona od reszty wykresu przez dwie częściowo pokrywające się luki cenowe

 • w rezultacie ekstremalne notowania z kilku dni/tygodni wyglądają na
  wykresie jak wyspa odizolowana od pozostałych części wykresu (w obrębie wyspy występują wysokie obroty i niewielkie zmiany cen)
 • jest to formacja bardzo wiarygodna i często sygnalizuje ona zmianę
  krótkoterminowego trendu

 

4. Reguła 3 okien

 • po ukształtowaniu się 3 luk cenowych (okien) w ramach tendencji należy spodziewać się zmiany trendu lub istotnej korekty
  • po zamknięciu trzeciego okna następuje szybki ruch cen w kierunku przeciwnym do dotychczasowej tendencji