Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Formacje świecowe cz.3 – świece potrójne

1. Formacje świecowe:

• Formacje świecowe obrazują emocje uczestników rynku i ich zmiany na sytuacje rynkowe w danej jednostce czasu (dzień, tydzień itp.)
• Japońskie formacje świecowe mogą składać się z 1 świecy lub stanowić połączenie kilku świec, jednak nie więcej niż 5
 
Podział:
 
–Ze względu na ilość świec w formacji:
• Pojedyncze
• Podwójne
Potrójne (składają się z 3 świec)
–Ze względu na wymowę:
• Kontynuacji trendu
• Zmiany trendu
–Ze względu na zmianę kursu:
• Zapowiadające wzrosty → zalecane KUPNO
• Zapowiadające spadki → zalecane SPRZEDAŻ


 

2. Formacje składające się z trzech świec:

 • Spośród wielu rodzajów formacji świecowych często stosowane są formacje składające się z trzech świec.                                      

  Wśród nich wyróżniamy:
  • Gwiazda poranna
  • Gwiazda wieczorna
  • Porzucone dziecko (wzrost)
  • Porzucone dziecko (spadek)
  • Trzy kruki
  • Trzech białych żołnierzy   

3. Gwiazda poranna i gwiazda wieczorna:

 • Gwiazda poranna toformacja odwrócenia trendu spadkowego składająca się z trzech świec. Trend spadkowy jest kontynuowany przez czarną świecę po czym rynek otwiera się luką spadkową. W tym momencie następuje wyrównana walka  popytu z podażą, a kolejna świeca otwarta luką wzrostową sygnalizuje zmianę trendu na wzrostowy. Potwierdzeniem formacji są transakcje powyżej korpusu trzeciej świecy.
  • Charakterystyka:
   • Pierwsza, długa czarna świeca świadcząca o sile rynku
   • Druga świeca o krótkim korpusie otwarta luką spadkową
   • Trzecia biała świeca sygnalizująca hossę otwarta luką wzrostową

 • Gwiazda wieczorna jest formacją odwrócenia trendu wzrostowego i przeciwieństwem gwiazdy porannej. Siła byków podczas hossy ulega wyczerpaniu i rynek po chwilowym zatrzymaniu zaczyna spadać
  • Charakterystyka:
   • Pierwsza biała świeca o dużym korpusie kontynuująca trend
   • Druga świeca otwiera się luką, ale krótki korpus sygnalizuje  niepewność inwestorów
   • Trzecia czarna świeca potwierdza zmianę nastawienia na negatywne i wróży spadki

4. Gwiazda poranna w praktyce:

5. Wzrostowe i spadkowe porzucone dziecko:

 • Wzrostowe porzucone dziecko zapowiada odwrócenie trendu spadkowego jednak na wykresach występuje rzadko. Ze względu na budowę formacja podobna jest do gwiazdy porannej jednak 2 świeca pozbawiona jest korpusu
  • Charakterystyka:
   • Pierwsza świeca czarna o długim korpusie kontynuuje spadki
   • Druga świeca to doji (cena otwarcia = cena zamknięcia) otwarte luką spadkową
   • Trzecia świeca inicjuje wzrosty i dopełnia formację

 • Spadkowe porzucone dziecko jest odwrotnością formacji wzrostowej o tej samej nazwie. Ze względu na budowę jest podobna do gwiazdy wieczornej jednak 2 świeca formacji, klasyczne doji, obrazuje równość popytu i podaży.
  • Charakterystyka:
   • Pierwsza świeca biała o długim korpusie
   • Druga świeca to doji (cena otwarcia = cena zamknięcia) otwarte luką wzrostową
   • Trzecia czarna świeca rozpoczyna trend spadkowy
   • Potwierdzeniem obu formacji są transakcje zawierane powyżej/poniżej ceny zamknięcia

6. Spadkowe porzucone dziecko:

7. Wzrostowe porzucone dziecko:

8. Trzy kruki i trzech białych żołnierzy:

 • Trzy kruki to silna formacja odwrócenia trendu wzrostowego. Kolejno pojawiają się trzy długie czarne świece. Każda kolejna świeca otwiera się powyżej zamknięcia poprzedniej co świadczy o próbach popytu na odrobienie strat. Za każdym razem byki okazują się zbyt słabe.
  • Charakterystyka:
   • 3 czarne długie dni następujące po sobie
   • Każda świeca otwiera się powyżej zamknięcia poprzedniej, zamyka poniżej
   • Świece nie muszą być idealnie równe, dopuszczalne są również krótkie cienie z obu stron
 • Trzech białych żołnierzy to silna formacja odwrócenia trendu spadkowego. Formację tworzą 3 występujące po sobie białe świece (żołnierze). Każda kolejna świeca otwiera się poniżej zamknięcia, a zamyka powyżej.
  •  Charakterystyka:
   • 3 długie dni o białych korpusach następujące po sobie
   • Każda świeca otwiera się poniżej zamknięcia poprzedniej, zamyka powyżej
   • Świece nie muszą być idealnie równe, dopuszczalne są również krótkie cienie z obu stron
   • Formacja często zapowiada kontynuację szybkich dynamicznych wzrostów.

9. Trzy czarne kruki w praktyce:

10. Trzech białych żołnierzy w praktyce:

11. Inne formacje świecowe:

• Oprócz popularnych świec często występujących na wykresach, techniki japońskie analizowania wykresów zawierają też inne, bardziej skomplikowane formacje
 
• Są rzadziej spotykane, często zawierają nawet 5 świec i z tego względu są trudne do zaobserwowania i interpretacji. Wśród nich przykładowo:
 
– Wyłamanie
– Kanapka
– Blok
– Narada 
– Potrójne dno rzeki
– Trzy gwiazdy południa
– Powracająca jaskółka
- Najniższy szczebel drabiny

 

 

 

12. Inne formacje świecowe w praktyce:

13. Formacje świecowe w praktyce:

 • Aby formacje świecowe mogły być w ogóle rozpatrzone musi istnieć uprzedni trend niezależnie od skali czasowej.
 • Formacje świecowe najlepiej sprawdzają się po długich, silnych trendach kiedy jest szansa, że rynek jest wykupiony lub wyprzedany (szczyty i dołki impulsów bądź korekt)
 • Na wykresach formacje świecowe często odbiegają od wzoru. W celu upewnienia się czy dobrze rozpoznaliśmy formację należy poczekać na kolejną świecę, która potwierdzi lub obali wcześniejsze założenia.
 • Rynek respektuje formacje świecowe i często działają jako wsparcia i opory
 • Świece japońskie nie są świętym Graalem. Czasami mimo wystąpienia formacji, trend nie ulega zmianie, a wręcz przyspiesza po chwilowej konsolidacji.
 • Należy przyjąć założenie, że nie ma nieomylnej metody. Powinniśmy akceptować małe straty, ale ucinać je kiedy tylko okaże się, że nie mieliśmy racji