Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Formacje świecowe cz.1. - pojedyncze świece

1. Formacje świecowe:

 •        Formacje świecowe obrazują emocje uczestników rynku i ich zmiany w związku z sytuacją rynkową
 •        Służą do prognozowania zmian cen za pomocą sekwencji świec
 •        Rodzaje formacji:
  • mogą składać się z 1 świecy lub stanowić połączenie kilku świec (złożone), jednak zwykle nie więcej niż 5
  • określają punkty zwrotne na rynku (zwiastują zmianę trendu), choć część z nich wskazuje kontynuację trendu
   • bardzo ważne jest istnienie trendu poprzedzającego pojawienie się danej formacji!
  • ze względu na zmiany kursu: jedne zapowiadają wzrosty a inne spadki

2. Formacje składające się z pojedynczych świec:

 • Spośród wielu rodzajów formacji świecowych jednymi z najbardziej podstawowych są świece pojedyncze.       Wśród nich wyróżniamy:
  • Młot
  • Odwrócony młot
  • Wisielec
  • Spadająca gwiazda
  • Gwiazda doji 

 

3. Młot i Odwrócony młot:

 • Młot sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu ze spadkowego na wzrostowy. Po dużej przecenie w ciągu dnia następuje wyprzedanie i kurs zawraca do góry.
  • Charakterystyka:
   • krótki korpus (biały lub czarny - w zależności od tego czy kurs zamknięcia był powyżej czy poniżej kursu otwarcia)
   • długi dolny cień (najlepiej przynajmniej 2x długość korpusu – im dłuższy tym lepiej, coś bowiem spowodowało zmianę nastroju na rynku)
   • dopuszczalny minimalny cień górny
   • wcześniej wyraźny trend spadkowy 

 • Odwrócony młot prognozuje zmianę trendu ze spadkowego na wzrostowy. Duży popyt ściera się z podażą, ceny wchodzą wysoko w zakres poprzedniej świecy, by ostatecznie cofnąć się i utworzyć krótki korpus z długim górnym cieniem.
  • Charakterystyka:
   •  krótki korpus (biały lub czarny)
   • długi górny cień (najlepiej przynajmniej 2x długość korpusu)
   • brak dolnego knota
   • wcześniej wyraźny trend spadkowy

4. Młot i odwrócony młot w praktyce:

5. Spadająca gwiazda:

 • Spadająca gwiazda jest formacją odwrócenia trendu i jej pojawienie się może zwiastować spadki. Występuje po długim trendzie wzrostowym gdy rynek jest już wykupiony, a dynamika zwyżek spada.
 • Po początkowych wzrostach następuje odwrót i podaż przejmuje inicjatywę zbijając kurs (może wystąpić luka).
 • Charakterystyka:
  • krótki korpus (biały lub czarny)
  • długi górny cień (najlepiej przynajmniej 2x długość korpusu - im dłuższy tym lepiej)
  • brak cienia dolnego
  • wcześniej wyraźny trend wzrostowy

6. Spadająca gwiazda w praktyce:

7. Wisielec:

 • Wisielec jest silną formacją odwrócenia trendu zapowiadającą spadki. Występuje w sytuacji gdy po długim trendzie wzrostowym, rynek ostatkiem sił zamyka się zwyżką (choć
  w trakcie sesji były duże spadki – walka podaży z popytem)
 • Charakterystyka:
  •  krótki korpus (biały lub czarny)
  • długi dolny cień (najlepiej przynajmniej 2x długość korpusu - im dłuższy tym lepiej)
  • brak cienia górnego
  • wcześniej wyraźny trend wzrostowy

8. Gwiazda doji:

 • Występują dwa rodzaje formacji gwiazda doji, które są swoim przeciwieństwem – jedna zapowiadawzrosty (występuje na końcu trendu spadkowego) a druga spadki (występuje na końcu hossy)
 • Gwiazda doji wzrostowa oddaje sytuację gdy rynek jest wyprzedany
  i nie ma więcej inwestorów chętnych do sprzedaży (może wystąpić luka). Dzień kończy się równowagą między popytem a podażą.
  • W przypadku gwiazdy doji spadkowej sytuacja jest odwrotna – wykupienie rynku i brak chętnych do dalszych zakupów
 •        Charakterystyka:
  • brak korpusu (cena otwarcia = cenie zamknięcia)
  • krótki cień górny i dolny
  • wyraźny trend spadkowy lub wzrostowy 

9. Odczytywanie trendu za pomocą świec japońskich:

10. Przesłanki do inwestowania w oparciu o świece japońskie:

 • Świece japońskie są najbardziej użyteczne ze wsparciem innych narzędzi analizy technicznej
 • Do określenia możliwych punktów zwrotnych powszechnie stosuje się identyfikowane trendy, średnie kroczące oraz oscylatory stochastyczne
  • Przykład: pojawienie się formacji odwrócenia trendu, np. młota po wyraźnym trendzie spadkowym oraz wyprzedaniu wskazywanym przez RSI czy Stochastic daje silny sygnał kupna, zwłaszcza gdy jest potwierdzony dużym wolumenem oraz luką cenową. Dodatkowym potwierdzeniem formacji są transakcje z ceną powyżej korpusu młota.