Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Formacje kontynuacji trendu, trójkąty

1. Formacje kontynuacji trendu

 •        przerywniki w istniejącym trendzie głównym, który po krótkookresowej konsolidacji (korekcie) jest kontynuowany
 •        występują kiedy fala popytu po dużym ruchu wzrostowym napotyka opór (w trendzie spadkowym – kiedy fala podaży natrafi na wsparcie)
  • rynek koryguje w ten sposób krótkoterminowe wyprzedanie lub wykupienie
  • po chwilowej realizacji zysków (zebraniu sił) lub skorygowaniu spadków trend jest kontynuowany
 •        tworzą się zwykle w krótkim okresie (od kilku tygodni do 3 miesięcy) w odróżnieniu od formacji odwrócenia trendu
  • w praktyce zdarza się jednak, że po ich ukształtowaniu trend się zmienia bądź pojawiają się na wykresach długoterminowych

2. Rodzaje formacji kontynuacji trendu

 •        trójkąty
 •        flagi
 •        chorągiewki
 •        kliny
 •        prostokąty

3. Cechy i uwarunkowania formacji kontynuacji trendu:

 •        tworzą się znacznie krócej niż formacje odwrócenia trendu i z tego powodu uważane są za formacje krótko- lub średnioterminowe
  •  w przypadku formacji takich jak trójkąty czy  chorągiewki ich czas jest wręcz ograniczony budową formacji
 •        wolumen obrotu maleje w trakcie trwania formacji i rośnie przy wybiciu!
 •        występują po nagłych i gwałtownych ruchach cenowych, zazwyczaj w połowie dużego ruchu – stąd zasięg formacji od momentu wybicia wynosi wysokość poprzedzającej formację fali (masztu). W przypadku trójkątów zasięg stanowi podstawa trójkąta (jego wysokość).
 •  po wybiciu z formacji czasami występuje ruch powrotny przy zmniejszonym wolumenie

4. Trójkąty

 •        trójkąty należą do formacji kontynuacji lub odwrócenia trendu
  • decyduje kierunek wybicia z formacji względem poprzedniego ruchu (wybicie ponad górną krawędź – sygnał kupna, przebicie dolnej krawędzi – sygnał sprzedaży)
 •        występują bardzo często na wykresach
 •        są ograniczone w czasie do punktu przecięcia linii trendu wyznaczających formację
  • wybicie następuje zazwyczaj na odcinku od połowy do 3/4 szerokości trójkąta
 •        wyróżnia się następujące formacje trójkątów:
  • symetryczne (równoramienne)
  • prostokątne (zniżkujące i zwyżkujące)
  • rozszerzające się (odwrócone)
  • diamenty (dwa połączone trójkąty – odwrócony i symetryczny) 

Trójkąt symetryczny:

 •        tworzą go ruchy cen o malejącym zakresie wahań zawierające się między dwiema równoległymi (nachylonymi pod tym samym kątem) zbiegającymi się liniami
  • formacja neutralna (słaba prognostycznie) – częściej kontynuacja trendu niż odwrócenie
 •        budowa formacji:
  • tworzą ją przynajmniej 4 punkty zwrotne (czerwone punkty) wyznaczające dwie zbiegające się linie trendu – często występują również  trzeci wierzchołek i trzeci dołek (pomarańczowe punkty)
  • potwierdzeniem formacji jest przebicie linii trendu, które powinno nastąpić między 50% a 75%  szerokości trójkąta. Warunkiem jest ukształtowanie się ceny zamknięcia powyżej linii oporu lub poniżej linii wsparcia
  • wolumen podczas tworzenia kształtu zwykle maleje, aby wzrosnąć podczas wybicia z formacji, a w trendzie wzrostowym dodatkowo wolumen rośnie na lokalnych zwyżkach

5. Trójkąt symetryczny w trendzie spadkowym w praktyce

6Trójkąt zwyżkujący i zniżkujący

 •        odmiany trójkąta symetrycznego (spełniają jego warunki) – różnią się tym, że jedna z linii trendu jest płaska a druga pochylona
 •        trójkąt zwyżkujący
  •     jak występuje w trendzie wzrostowym → to zazwyczaj zapowiada dalsze zwyżki cen
  • budowa: płaska górna linia trendu (opór) i wznosząca dolna, świadczy o bardziej agresywnej stronie popytowej
 •        trójkąt zniżkujący
  • jak występuje w trendzie spadkowym → zazwyczaj zapowiada dalsze spadki cen
  • budowa: opadająca górna linia trendu i płaska dolna (wsparcie), świadczy o rosnącej sile strony podażowej

7. Trójkąt rozszerzający się

 •        nietypowa odmiana trójkąta, rzadko spotykana na wykresach
 •        zwykle pojawia się na końcu trendu wzrostowego i uważana jest za formację pro spadkową (zapowiada odwrócenie trendu) 
  • odzwierciedla sytuację gdy na rynku panują skrajne emocje, a liczba inwestorów jest wysoka
 •        formację tworzą dwie rozchodzące się linie trendu (kształt przypominający megafon) w przeciwieństwie do trójkątów symetrycznych i prostokątnych
 •        wolumen powinien rosnąć wraz ze zwiększającym się wahaniem cen

 

TAKTYKA ZAJMOWANIA POZYCJI NA RYNKU

 

Inwestor posiadający akcje

 Inwestor nie posiadający akcji

 
• należy trzymać się trendu i nie zamykać pozycji
jeśli pojawi się korekta – dopóki na wykresie mamy do czynienia z wyższymi dołkami i szczytami korekty należy wykorzystywać do zwiększania pozycji
–oczywiście należy przesuwać zlecenie stop, aby zabezpieczyć zgromadzone zyski
• po wybiciu w górę zaleca się zwiększanie pozycji
• jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji jest to sygnał natychmiastowego zamykania pozycji (sprzedaży)
–czasami można zaczekać na ruch powrotny, aby zminimalizować straty (jednak ruch powrotny nie zawsze występuje!)
•kupno wybicia z formacji po przebiciu górnego ograniczenia trójkąta, potwierdzone dużym wolumenem (ryzykowne podejście)
–odradza się kupno po dużym wzroście!
–zlecenie stop loss na dnie świecy wybijającej
• kupno dopiero po wystąpieniu ruchu powrotnego (korekty po wybiciu) przy niewielkim wolumenie – jest to najlepszy moment do otwarcia pozycji