Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Formacje cenowe

1. Definicja i rodzaje formacji cenowych:

 • formacje cenowe to ruch cen tworzący na wykresie określony powtarzalny kształt lub figurę geometryczną, który umożliwia przewidzenie kierunku przyszłego wybicia, jak i oczekiwanego zasięgu tego ruchu
 • ze względu na kryterium generowanego przez formacje sygnału wyróżniamy formacje:
  • odwrócenia trendu
  • kontynuacji trendu
  • w formacjach istotne znaczenie odgrywa kształtowanie się wolumenu obrotów

 

2. Cechy formacji cenowych

 • poszczególne formacje cenowe charakteryzują się określonym kształtem, kształtowaniem się wysokości wolumenu, czasem trwania,
  a nawet wskazują zasięg przyszłych ruchów cen (stosunek potencjalnych zysków do ryzyka)
 • problemem (sztuką) jest rozpoznanie formacji, które rzadko przypominają podręcznikowe wzory, a także rozróżnienie tych zapowiadających kontynuację trendu od sygnalizujących jego odwrócenie w przyszłości (pomóc mogą filtry cenowe)
 • Teoria a praktyka:

 

3. Formacje odwrócenia trendu:

 • zapowiadają możliwość odwrócenia trendu trwającego od dłuższego czasu
 • powstają w wyniku wpływu psychologii na decyzje podejmowane przez inwestorów generowane. Występują w fazach akumulacji oraz dystrybucji – obejmują szczyt lub dno ruchu cen
 • mogą być szczególnie użyteczne, gdy są stosowane wraz ze zleceniami zabezpieczającymi

 

4. Cechy i uwarunkowania formacji odwrócenia trendu:

 • Głowa i ramiona (najpopularniejsza) oraz odwrócona głowa
  i ramiona
 • Potrójny szczyt i potrójne dno
 • Podwójny szczyt i podwójne dno
 • Formacja spodka oraz odwróconego spodka
 • Formacja V
 • Diament

 

5. Formacje kontynuacji trendu:

 • przerywniki w istniejącym trendzie głównym, który po krótkookresowej konsolidacji (trendzie horyzontalnym) jest kontynuowany
  • często stresujące i zwodnicze dla inwestorów
 • występują kiedy fala podaży/popytu po dużym ruchu cenowym napotyka wsparcie/opór
 • po krótkim „przystanku” kiedy rynek koryguje krótkoterminowe wyprzedanie lub wykupienia ruch jest kontynuowany

 

6. Cechy i uwarunkowania formacji kontynuacji trendu

 • trwają zazwyczaj przez krótki czas (do kilku dni/tygodni)
 • wolumen obrotu maleje w trakcie trwania formacji i rośnie przy wybiciu
 • występują po nagłych i gwałtownych ruchach cenowych, zazwyczaj w połowie dużego ruchu – stąd zasięg formacji od momentu wybicia wynosi wysokość poprzedzającej formację fali (masztu)

 

7. Rodzaje formacji kontynuacji trendu:

 • trójkąty
 • flagi
 • chorągiewki
 • kliny
 • prostokąty