Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Formacja V i spodka

1. Cechy i uwarunkowania formacji odwrócenia trendu

 •        trwają przez dłuższy czas i zapowiadają zmianę trendu głównego
 •        mają znaczenie wtedy, gdy wytworzą się po silnym i długim trendzie
 •        ich wystąpienie zapowiada przełamanie istotnej linii trendu
 •        im większa formacja (jej wysokość) tym większy wynikający z niej potencjalny ruch cen
 •        formacje zapowiadające odwrócenie trendu w hossie kształtują się zazwyczaj w okresie krótszym
         i cechują się większymi wahaniami cen niż formacje zapowiadające koniec bessy
         (gdyż ceny zazwyczaj spadają szybciej niż rosną)
 •        wielkość wolumenu jest istotniejsza w przypadku kształtowania się trendu wzrostowego

2. Formacja V (ostrza) – teoria

 •        powstaje bardzo rzadko i jest bardzo  trudna w analizie (zwłaszcza w trakcie formowania)
 •        tworzy się szybko, często bez okresu przejściowego, po gwałtownych
         (ostry kąt nachylenia  trendu)  wzrostach lub spadkach w fazach euforii lub paniki inwestorów
  •  następnie pod wpływem informacji powoduje dynamiczny zwrot cen (podobny kąt nachylenia i czas trwania)
 •        ostrzeżenie przed zmianą trendu:
  • dni/tygodnie odwrotu, formacja świecowa lub skrajny poziom wskaźników technicznych (wyprzedanie/wykupienie) przy zwiększonym wolumenie

3. Formacja V – praktyka

4. Formacja spodka (miseczki, zaokrąglonego dna) – teoria

 •        powstaje bardzo rzadko
 •        tworzy się powoli, często przez wiele tygodni lub miesięcy (pojawia się na wykresach długoterminowych)
 •        w środkowej części przypomina trend boczny o „zaokrąglonym” kształcie, któremu towarzyszy niski poziom        wolumenu
  •  w okolicy dna obroty są najniższe
 •        wyznaczenie zasięgu formacji spodka nie jest proste
  • im dłużej trwa okres akumulacji lub dystrybucji tym większe jest ich znaczenie i możliwy ruch po ukształtowaniu się formacji 

5. Formacja spodka – praktyka

 

 

ZAJMOWANIE POZYCJI NA RYNKU

Formacja V

Spodek

•bardzo trudna do przewidzenia stąd granie na nią jest bardzo ryzykowne
•strategia kupna po uformowaniu się dna (skrajne wyprzedanie i/lub wyspa odwrotu i/lub formacja świecowa, np. objęcie hossy) ze stop lossem poniżej formacji. Strategia sprzedaży/krótkiej sprzedaży w przypadku uformowania się szczytu.
•bardzo zyskowna formacja, gdyż często po wybiciu ruch cen jest duży
•strategia kupna po tym jak zauważymy kształtowanie się formacji i rosnący wolumen (ryzykowne podejście) lub po wybiciu z „zaokrąglonej” konsolidacji potwierdzonej dużym wolumenem i korekcie (bezpieczniejsze podejście)