Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Flagi, chorągiewki, kliny i prostokąty

1. Cechy i uwarunkowania formacji kontynuacji trendu:

 •        tworzą się znacznie krócej niż formacje odwrócenia trendu i z tego powodu uważane są za formacje krótko- lub średnioterminowe. W przypadku formacji flagi, chorągiewki czy klina ich czas jest wręcz ograniczony budową formacji
 •        wolumen obrotu maleje w trakcie trwania formacji i rośnie przy wybiciu – szczególnie w trendzie wzrostowym !
 •        występują po nagłych i gwałtownych ruchach cenowych, zazwyczaj w połowie dużego ruchu – stąd zasięg formacji od momentu wybicia wynosi wysokość poprzedzającej formację fali (masztu)
 •        po wybiciu z formacji czasami występuje ruch powrotny przy zmniejszonym wolumenie

2. Flagi i chorągiewki:

  •        bardzo często występują na wykresach i stanowią wiarygodny sygnał kontynuacji trendu
  •        mają podobny wygląd (nachylony przeciwnie do trendu prostokąt i trójkąt) i stosuje się do nich zbliżone kryteria
  •        występują w połowie dynamicznego ruchu cenowego, stanowią moment kiedy rynki łapią oddech po dużych wzrostach lub spadkach („zimny kompres”)
  •        kształtują się w krótkim okresie – od 1 do 3 tygodni

 

3. Flagi i chorągiewki – struktura:

 •        Flaga przypomina nachylony przeciwnie do trendu równoległobok/prostokąt, a chorągiewka nachylony przeciwnie do trendu trójkąt równoramienny/proporczyk. Potwierdzeniem formacji jest przebicie górnej krawędzi w czasie hossy lub dolnej w bessie          
 •        Flagi i chorągiewki występują w połowie silnego  ruchu i dlatego ich zasięg jest łatwy do określenia = wysokość masztu (poprzedzający ruch)
 • Wolumen powinien maleć w czasie tworzenia formacji i wzrastać w trakcie wybicia (szczególnie w górę)

4. Flaga i chorągiewka w praktyce:

5. Kliny:

 •        formacja podobna do trójkąta symetrycznego z wyraźnie skośnym położeniem, przeciwnym do obecnego trendu. Klin zniżkujący dla trendu wzrostowego i zwyżkujący dla spadkowego
 •        do potwierdzenia formacji niezbędne są przynajmniej 4 punkty zwrotne, które tworzą 2 zbieżne linie trendu. Kształtuje się w średnim terminie – od 1 do 3 miesięcy
 •        czasami występuje jako formacja odwrócenia trendu, kiedy klin pochylony jest w tym samym kierunku co trend i odczytuje się go jako jego wyczerpanie
 •        zasięg wybicia z formacji = wysokość masztu lub podstawa klina, a po wybiciu z klina ruch jest z reguły bardzo silny

6. Klin w trendzie wzrostowym w praktyce:

7. Klin w trendzie spadkowym w praktyce:

8. Klin jako formacja odwrócenia trendu (pochylenie zgodnie z kierunkiem trendu):

9. Prostokąt

 •        formacja prostokąta stanowi przerwę w istniejącym trendzie, kiedy ceny poruszają się w trendzie horyzontalnym pomiędzy 2 równoległymi liniami trendu (wsparciem i oporem)
  •  w zależności czy jest to faza akumulacji czy dystrybucji trend jest kontynuowany lub odwracany (ważny kierunek wybicia)
  • podpowiedzią może być obserwacja trendu – jeśli wolumen rośnie przy wzrostach i spada przy spadkach możliwa jest kontynuacja hossy
 •        kształtuje się w średnim terminie – od 1 do 3 miesięcy (podobne jak trójkąty i kliny)
 •        nie występuje wyraźny spadek wolumenu jak w przypadku zwężania się innych formacji kontynuacji trendu
 •        zasięg wybicia z formacji = wysokość formacji/konsolidacji

10. Prostokąt w trendzie wzrostowym w praktyce:

11. Prostokąt w trendzie spadkowym w praktyce:

 TECHNIKA ZAWIERANIA TRANSAKCJI

 

Inwestor posiadający akcje

Inwestor nie posiadający akcji

• należy trzymać się trendu i nie zamykać pozycji
jeśli pojawi się korekta – dopóki na wykresie mamy do czynienia z wyższymi dołkami i szczytami korekty należy wykorzystywać do zwiększania pozycji
–oczywiście należy przesuwać zlecenie stop, aby zabezpieczyć zgromadzone zyski
• po wybiciu w górę lub po ukształtowaniu się formacji zaleca się zwiększanie pozycji
• jeśli nastąpi wybicie w dół z formacji jest to sygnał natychmiastowego zamykania pozycji (sprzedaży)
–czasami można zaczekać na ruch powrotny, aby zminimalizować straty (jednak ruch powrotny nie zawsze występuje!)
• kupno wybicia po przebiciu górnej krawędzi formacji potwierdzone dużym wolumenem (ryzykowne podejście)
–odradza się kupno po dużym wzroście!
–zlecenie stop loss na dnie świecy wybijającej
• kupno przy dolnym ograniczeniu formacji (np. prostokąta) i sprzedaż przy górnym ograniczeniu (podejście bardzo ryzykowne!)
• kupno dopiero po wystąpieniu ruchu powrotnego (korekty po wybiciu) przy niewielkim wolumenie – jest to najlepszy moment do otwarcia pozycji

 

12. Wskazówki bezpieczeństwa (dla formacji krótkoterminowych)

 •        jeśli wybicie nie nastąpiło w okresie do 3 tygodni, a wolumen nie spada – sprzedaj
 •        jeśli wybiciu nie towarzyszy wyższy wolumen – sprzedaj
 •        jeśli podczas formacji wystąpił duży wolumen, które nie doprowadził do wybicia – sprzedaj