Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
Cykle na giełdzie

1. Wymiar czasu w AT:

 • poznane do tej pory narzędzia analizy technicznej pomagają w określeniu kierunku i zasięgu ruchu na rynku
 • równie ważna jest analiza czasu – jaki zajmie na dany ruch lub kiedy się on rozpocznie
  • potrzeba bowiem czasu na ukształtowanie się formacji, a im dłużej istnieją pewne poziomy (wsparcia lub oporu) lub trendy tym są one ważniejsze
  • zbyt gwałtowne ruchy i odchylenia są korygowane do „średniej” (tzw. regresja do średniej), a najsilniejsze trendy na giełdzie nie bez powodu są nachylone maksymalnie po kątem 45⁰

2. Cykle na giełdzie:

 • analiza cykli pomaga w wyborze okresów średnich ruchomych i konkretnej linii trendu, umiejscowieniu poszczególnych formacji technicznych czy też określeniu charakteru rynku – czy jest rynek byka czy niedźwiedzia
  • występują cykle krótkie (np. miesięczny/kwartalny cykl transakcyjny lub cykl sezonowy) oraz długie (np. cykl pokoleniowy), przy czym cykle krótsze dodatkowo jeszcze zawierają się trendach większego cyklu
 • cykle są próbą odczytania i usystematyzowania zjawisk zachodzących wokół nas – istnienia pewnego „pulsu” wszechświata
  • często opisują zachowanie przyrody (np. cykl aktywności słońca i faz księżyca), częstotliwości występowania istotnych wydarzeń (np. wojen, rewolucji technologicznych) czy też zmian pokoleniowych

3. Historia i klasyfikacja cykli:

 • Okres połowy XIX w. to okres złotej epoki badań nad cyklem koniunkturalnym. Powstało wówczas wiele teorii cyklu koniunkturalnego prezentowanych do dzisiaj.
 • Ze względu na czas wyróżniamy:
  • Cykle mniejsze Kitchina, 3-4 lata
  • Cykle klasyczne Juglara , 6 -11 lat
  • Cykle długie Kondratiewa, trwające  45-60 lat (~54 lata) obrazujące zmiany w dziejach ludzkości , ostatnie szczyty to lata 20. i 70. XX wieku, po których nastąpiły Wielka Depresja i kryzys lat 80. XX w.

4. Charakterystyka cyklu koniunkturalnego:

 • cykl koniunkturalny przedstawia punkty zwrotne, w których gospodarka osiąga najwyższe lub najniższe punkty swej aktywności
 • analiza cyklu koniunkturalnego i notowań giełdowych pomaga w określeniu fazy rynku – hossa/bessa, dołek/szczyt, a także przesunięcia (wyprzedzania gospodarki przez giełdy) oraz zakresu wahań
 • obecnie w analizie cyklu koniunkturalnego pomagają liczne wskaźniki wyprzedzające – np. indeksy PMI/ISM  dla przemysłu 

5. Struktura cyklu koniunkturalnego:

 • Faza spadku:
  • kryzys - dynamiczny spadek cen, ogólnej aktywności  gospodarczej i zatrudnienia
  • depresja - najniższy punkt cyklu koniunkturalnego, w którym ceny oraz ogólny poziom aktywności gospodarczej stabilizuje się
 • Faza wzrostu:
  • ożywienie - cechuje powolny wzrost cen i aktywności gospodarczej, następuje wzrost zatrudnienia
  • rozkwit - początkowo ceny i ogólny poziom aktywności gospodarczej rosną ponad przeciętnie natomiast później stabilizuje się i usług czy indeks wskaźników wyprzedzających OECD (indeks CLI)

6. Wskaźniki wyprzedzające a analiza fazy cyklu koniunkturalnego:

7. Przykład cykliczności na giełdzie: dynamika polskiego PKB i indeksu WIG:

 

8. Koniunktura na giełdzie:

 • Na koniunkturę wpływają m.in. dynamika PKB i produkcji przemysłowej, inflacja, kurs walutowy, stopy procentowe, bezrobocie czy nastoje inwestorów
 • Składowe koniunktury giełdowej:
  • Długoterminowy trend
  • Wahania sezonowe:
   • Efekt miesiąca
   • Efekt tygodnia
   • Efekt dnia tygodnia
   • Efekt godziny w dniu
  • Wahania cykliczne:
   • Cykl 50-60 letni (cykl Kondratiewa)
   • Cykl 8-9 letni (cykl Juglara)
   • Cykl 3-4 letni (cykl Kitchina)
  • Wahania przypadkowe

 

WSKAZÓWKA

W celu zbadania cyklu na giełdzie nie należy analizować wszystkich wskaźników, ale badać wykres szukając zbieżności i zależności pomiędzy  punktami zwrotnymi

 

9. Najczęściej spotykane cykle giełdowe i zależności:

•Wśród dziesiątek cykli, które stosują analitycy, dużą popularność zyskało zaledwie kilka i ze względu na swoją skuteczność są szeroko stosowane:
 
– Cykl prezydencki (4-letni)
1 i 4 rok dobry, 2 i 3 słaby
– Efekty kalendarzowe
• Rajd Świętego Mikołaja
• Efekt stycznia
• „sprzedaj w maju i odkup w listopadzie”
(Sell In May and Go Away)
• letni rajd – wzrosty cen akcji w okresie wakacyjnym
–Formacja dekady
–Cykl 54 letni
–Cykl 9 letni
 

WSKAZÓWKA

Na cykl 54 letni składają się 2 cykle 27 letnie, a na nie 4x9 letnie , na 9 letnie przypadają 2x4,5


 

10. Najczęściej spotykane historycznie zależności:

 • Ceny akcji najczęściej wzrastają w styczniu (przetasowania w portfelach funduszy inwestycyjnych), najmocniej w pierwszym tygodniu.
 • Styczeń często określa tendencję na cały rok
 • Gdy w lutym i marcu ceny rosną, są to najczęściej dynamiczne ruchy
 • Kwiecień jest często miesiącem o dużym wahaniu cen
 • Akcje często zyskują w kwietniu, szczególnie w ostatnim tygodniu
 • Po kwietniowych wzrostach często występują spadki w maju
 • Sierpień to okres kształtowania się szczytów
 • We wrześniu i październiku najczęściej formują się dołki, a walory zniżkują (pieniądze z giełdy wędrują w tym okresie do gospodarki realnej - maksymalna w roku produkcja sprzedana przemysłu)
 • „Rajd Świętego Mikołaja” to dynamiczne wzrosty na rynkach tuż przed świętami

11. Analiza cyklu:

 • Okienko czasowe – jest to przedział czasu, w którym na podstawie analizy danych historycznych można spodziewać się zmiany cyklu rynkowego
 • Sposób obliczania:
  • Wyliczamy  średnią odległość (czas) osobno dla szczytów i dołków
  • Uzyskany  wynik daje nam w przybliżony czas występowania pkt. zwrotnych
  • Odchylenie standardowe wygładza cykl
 • Okienko daje nam informację w jakim przedziale czasu może nastąpić zmiana tendencji i w połączeniu z innym narzędziami (średnimi, oscylatorami) zwiększa szansę zawarcia zyskownej transakcji 

12. Cykle w praktyce:

 • Indeks Dow Jones od dziesiątek lat zachowuje swoją pokoleniową cykliczność
 • Okres pomiędzy kolejnymi szczytami  to ok. 34 lata
 • Odreagowanie na rynkach po dotkliwych stratach następowało po ok. 9 latach po czym kurs wyznaczał nowy dołek i rozpoczynała się pokoleniowa hossa

13. Przykład analizy cyklów WIG20:

14. Krachy giełdowe:

 • Rynki nie mogą rosnąć w nieskończoność. Im dłuższa hossa tym większe prawdopodobieństwo krachu i głębszej korekty.
 • Historia pokazuje, że mimo świadomości powstawania bańki spekulacyjnej, nie jesteśmy w stanie uniknąć kolejnych krachów co związane jest z ludzką psychiką - chęcią zysku i strachem przed stratami.
 • Często samo apogeum kryzysu – kulminacja paniki wyznacza zarazem dno spadków i bessy
 • Kilka przykładów manii spekulacyjnych i kryzysów finansowych: Tulipanomania (Holandia, lata 30. XVII w.), Wielki Kryzys („Wielka Depresja” z lat 1929-1933), Krach giełdowy z 1987 r., Bańka internetowa (koniec XX w.), Kryzys subprime (2008-2009) oraz obecny kryzys zadłużeniowy w strefie euro