Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
6 kroków skutecznego inwestora

1. Jak zostać skutecznym inwestorem:

 • Zadaj sobie pytanie:
  • Czy naprawdę chcesz działać na rynku?
  • Jaka jest twoja motywacja do gry (zarobek/hobby/praca)
  • Czy rozumiesz, że do sukcesu na rynku wiedzie długa droga, a niektórzy nigdy go nie osiągną?
 • W skutecznym inwestowaniu nie ma miejsca na improwizację
 • Aby zarabiać na giełdzie należy przygotować dokładny plan działania i postępować według niego przez 100% czasu.
 • Drogę do własnego planu można podzielić na 6 kroków. Wykluczenie jednego z nich może przesądzić o porażce na rynku

2. Krok 1 – określenie strategii:

 • Zawieranie transakcji oraz zarządzanie kapitałem jest nieodzownym elementem kompletnej strategii inwestycyjnej.
 • System generujący sygnały inwestycyjne powinien dawać przewagę nad rynkiem jednak nawet dobrze stosowane techniki i poprawnie odczytywany kierunek rynku nie gwarantują sukcesu
 • Najważniejszym składnikiem systemu jest psychologia. Bez równowagi emocjonalnej i jasnego umysłu niemożliwy jest skuteczny trading
 • Wypracuj własną strategię, dopasowaną do Ciebie
 •  Aby stworzyć indywidualną strategię inwestycyjną należy określić: 
  • Sposób prognozowania cen:
   • Zasady określania trendu, analiza rynku, zdefiniowanie sygnałów transakcyjnych
  • Taktykę
   • Zdefiniowanie momentu wejścia i wyjścia z rynku
   Analiza wykonanych działań i wyciągnięcie wniosków
  • Zasady zarządzania pieniędzmi
   •        zasady określania wielkości pozycji, stosunek zysk/ryzyko
   •        ochrona kapitału (stop loss)

3. Krok 2 – wybór rynków:

 • Powszechne problemy wśród początkujących inwestorów to zbyt mała dywersyfikacja portfela lub nadmierne rozdrobnienie kapitału
  1. Niska dywersyfikacja portfela to sytuacja gdy większą część środków lokujemy na 1 rynku lub w 1 walorze. Powoduje to nadmierne ryzyko –  główny rynek może rosnąć, a „nasza” spółka spadać lub doświadczać dekoniunktury w swojej branży
   • Rezultat to duża strata na kapitale i niskie morale
  2. Rozdrobnienie kapitału to sytuacja gdy nadgorliwy inwestor lokuje swoje środki w zbyt dużej ilości spółek lub walorów 

 • W celu zachowania odpowiedniej dywersyfikacji podziel swój kapitał na kilka części i przeznacz na różne rynki np. obligacje, akcje, waluty, lokaty
 • Jeżeli inwestujesz tylko w akcje kupuj akcje przynajmniej 3 spółek i nie więcej niż 8. Ilość walorów dopasuj do wielkości kapitału oraz ilości czasu posiadanego na analizę rynku i kontrolowanie pozycji. 
 • Dywersyfikuj swój portfel według kwot np. posiadając 8000 zł przeznacz na każdy z 4 walorów po 2000 zł. Innym sposobem jest podzielenie portfela na udział procentowy, który ulega zmianie np. początkowo udział spółki w portfelu to 20% ale po gwałtownych wzrostach zwiększył się do 35%, a innych spadł proporcjonalnie.
 • Powiększaj udział w zyskownych pozycjach i zmniejszaj w stratnych – nigdy odwrotnie – uśrednianie ceny w zniżkujących walorach to kopanie coraz głębszego dołka 

4. Krok 3 – zarządzanie ryzykiem:

 1. Określ ile jesteś w stanie zaryzykować w 1 transakcji. U praktyków rynku poziom ten waha się między 2-5%. Kluczowa kwestia to ucinanie strat. Każda niezabezpieczona pozycja to ryzyko bankructwa.
 2. Określ czy stawiasz na skuteczność (większość zyskownych transakcji) czy jakość (duży stosunek zysk/ryzyko) zagrań
  1. Najlepsi gracze osiągają zyski zaledwie z 40% transakcji. Oznacza to, że aż 6/10 transakcji jest stratnych. Mimo to osiągają ponadprzeciętne zyski
  2. Przed zajęciem pozycji na rynku należy upewnić się, że stosunek zysku do ryzyka wynosi przynajmniej 3:1 - to minimalny stosunek, przy którym warto podjąć ryzyko i zawrzeć transakcję

5. Krok 4 – analiza rynku:

 •  Analizując wybrany rynek określ:
  • kierunek trendu, najbliższe wsparcia i opory, formacje świecowe i układy
  • moment zawarcia transakcji, wielkość pozycji, ryzyko, potencjalny zasięg ruchu, stosunek z/r
  • scenariusz pozytywny i negatywny oraz zachowanie w każdej z tych sytuacji

Czy codzienna analiza waloru jest niezbędna i pochłania dużo czasu?

 • Jeżeli z analizy waloru wynika, że fala wzrostów powinna trwać ok. 2-3 miesiące i rynek to potwierdza, należy tylko kontrolować ruch i czekać na zanegowanie trendu. Poświęcony czas: 5 minut, 2 razy w tygodniu
 • Jeżeli jesteś inwestorem jednosesyjnym, a twój horyzont czasowy wynosi np. 4 godziny. Na bieżąco kontrolujesz ruchy rynku, wykonujesz mierzenia oraz sprawdzasz obraz rynku w różnych skalach czasowych.
  • Poświęcony czas może wynieść wiele godzin. Właściwa analiza waloru, kontrolowanie pozycji, dokonywanie transakcji i stawianie stop lossów sprawia, że daytrading trudno połączyć z etatową pracą. To bardzo wymagająca praca, której towarzyszy ciągłe napięcie.

W praktyce wszystko zależy od horyzontu czasowego, w którym grasz.

6. Krok 5 – Notatnik i dziennik inwestora:

 • Najlepsi gracze dążą do eliminacji emocji, twierdząc, że największym wrogiem inwestora jest jego psychika
 • Skutecznym narzędziem do sprawdzenia wszystkich warunków poprawnej transakcji, rozpoznania błędów i oceny transakcji jest dziennik → cykliczna analiza!
 • Konstrukcja dziennika zależy od upodobań inwestora, ale najczęściej zawiera wszystkie informacje potrzebne do skutecznego zawarcia, prowadzenia i zakończenia transakcji:
 • Szkice wykresów, trend, interwał, lokowana kwota, rodzaj zlecenia, powód zamknięcia pozycji oraz analiza całego procesu

 7. Krok 6 – analiza własnego stylu inwestowania:

 • Jednym z najważniejszych elementów strategii inwestycyjnej jest ciągłe doskonalenie się i eliminacja błędów
 • W tym celu odpowiedź na pytania:
  • Dlaczego zarobiłem/straciłem?
  • Co się sprawdziło/co zawiodło?
  • Czy przez cały czas trzymałem się planu?
  • Co mogłem zrobić lepiej?
  • Jak oceniam transakcję?

8. Strategia skutecznego tradera – wnioski:

 • Nie martw sie przegranymi, nie ma nieomylnych graczy i proroków rynku
 • Nie musisz przebywać cały czas na rynku, selekcjonuj najlepsze okazje i wyczekuj na swoją szansę.
 • Skuteczność systemu powinna być oceniona na podstawie większej próby – minimum 20 zagrań. Mniejsza liczba transakcji nie daje wiarygodnych wyników
 • Jak wynika ze strategii można pomylić się aż 12 razy w 20 próbach i mimo to zyskać 140%
 • Kluczową kwestią jest ograniczanie ryzyka i kontrolowanie strat
 • Poprawienie wyników:
  • Zwiększenie skuteczności – lepsza selekcja zagrań
  • Zwiększenie jakości zagrań – dobieranie okazji o większym zasięgu ruchu np. zagranie w dołku fali 2 na szczyt wydłużonej fali 3

Jedyną rzeczą łatwiejszą niż zarabianie pieniędzy jest ich tracenie