Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
ERBUD (ERB)
Grupa Erbud posiada ponad 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno - drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej. Spółka Erbud SA, jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie. Spółka przestrzega standardów jakości ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG80 oraz indeksu firm budowlanych WIG Budownictwo. Priorytetem Zarządu spółki Erbud jest rozwój Grupy Kapitałowej w wybranych segmentach rynku o odpowiednim potencjale wzrostu. Polityka akwizycji nowych projektów jest podporządkowana priorytetom osiągania określonych parametrów efektywności operacyjnej i ograniczania ryzyka. W celu zwiększania potencjału rozwoju Grupy i maksymalizacji zysków Zarząd dywersyfikuje geograficznie i segmentowo portfel realizowanych projektów. Grupa obsługuje zarówno projekty komercyjne z inwestorami o odpowiedniej wiarygodności finansowej, jak i projekty publiczne realizowane na warunkach gwarantujących wypracowanie pozytywnej marży. Dzięki koncentracji na rozwoju różnych obszarów działalności Grupa Erbud dywersyfikuje również ryzyko biznesowe w przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian koniunkturalnych, w którymkolwiek z obszarów. Priorytetem rozwoju Grupy będzie dalszy dynamiczny rozwój w segmencie kubaturowym, w obszarze centrów handlowych i biurowych, budynków użyteczności publicznej oraz w segmencie energetycznym w kraju i za granicą. Segment energetyczny Grupy będzie zwiększał zaangażowanie w projekty ogólnopolskie w obszarze usług serwisowych i modernizacyjnych w energetyce oraz w budownictwie dla energetyki odnawialnej.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Wollf&Mueller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG 4 152 865 32,54 %
DGI FIZ 2 136 260 16,74 %
OFE Nationale-Nederlanden 1 268 000 9,94 %
OFE Aviva BZ WBK 1 184 000 9,28 %
Dariusz Grzeszczak 773 900 6,06 %
Józef Zubelewicz wraz z Adler 771 587 6,05 %
OFE PKO BP Bankowy 715 279 5,60 %
TFI Quercus S.A. 508 613 3,99 %
OFE Nordea 261 000 2,05 %
TFI Nationale-Nederlanden S.A. 119 809 0,94 %
OFE MetLife 119 000 0,93 %
OFE Pekao 94 000 0,74 %
TFI Pioneer Pekao Investment Management S.A. 86 036 0,67 %
TFI Aviva Investors Poland S.A. 64 327 0,50 %
TFI PKO S.A. 54 519 0,43 %
OFE Pocztylion 40 000 0,31 %
TFI KBC S.A. 18 917 0,15 %
TFI Opera S.A. 11 028 0,09 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 19,80 zł
Zmiana -0,75 %
C/Z 0,00
C/WK 1,44
Wolumen 7 526
Obrót 149 571 zł
%Freefloat 0,06%
%Akcji 0,03%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
AWB 1,06 zł 0,00% 10 035,02 zł
BDX 235,00 zł 0,21% 3 066 240,50 zł
ELB 2,93 zł -0,68% 185 735,03 zł
ELT 4,69 zł 1,96% 43 685,36 zł
EKP 0,34 zł 8,71% 164 596,86 zł
ENP 1,40 zł 6,06% 150 291,52 zł
HRS 1,37 zł -2,14% 296 102,17 zł
INK 16,85 zł 2,74% 23 969,80 zł
ITB 0,66 zł -1,49% 1 049,40 zł
MRB 1,25 zł 1,63% 532 378,46 zł
MSP 9,56 zł 1,27% 50 569,84 zł
MSW 4,64 zł -2,11% 9 657,31 zł
MSZ 0,92 zł 0,66% 189 285,44 zł
NVA 12,70 zł 8,09% 21 958,50 zł
PXM 2,58 zł 0,98% 1 135 705,89 zł
PRM 15,50 zł -0,96% 1 200,10 zł
PJP 15,95 zł -3,63% 10 231,65 zł
RES 0,47 zł 0,00% 12 748,28 zł
TSG 5,25 zł 0,96% 180 041,65 zł
TRK 2,20 zł -1,35% 1 601 126,47 zł
ULM 47,80 zł 0,00% 28 794,00 zł
UNI 8,80 zł -2,22% 34 245,32 zł
ZUE 4,26 zł 3,90% 101 728,70 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.