Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
08 OCTAVA (08N)
Octava S.A. powstała w 1994 roku i jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Początkowo, Spółka działała jako fundusz restrukturyzacyjny, kontrolujący ponad 30 spółek z różnych branż przemysłu. Od 2004 roku Spółka działa w sektorze nieruchomościowym, jako aktywny inwestor finansowy. Podstawowym celem inwestycyjnym są średnio-okresowe inwestycje, pozwalające na wykreowanie wartości dodanej w realizowanych projektach. Od powstania Spółki jej filozofia działania opierała się na przekonaniu, że Spółka powinna koncentrować się na realizacji wartości z dokonanych inwestycji i przeznaczać większość zrealizowanych środków na skup własnych akcji. Celem Octava S.A. jest osiąganie, w średnim okresie, stopy wzrostu wartości jej aktywów netto na poziomie wyższym niż stopa wzrostu aktywów netto osiągana przez fundusze lub spółki o porównywalnym profilu ryzyka. Cel ten będzie realizowany w oparciu o portfel inwestycyjny obejmujący w danym momencie nie więcej niż 10 małych lub średnich projektów inwestycyjnych. Strategia działania Spółki polega na aktywnym angażowaniu się w projekty w obszarze nieruchomości lub innych, które pozwolą na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. W przypadku inwestycji kapitałowych Spółka będzie inwestować w projekty, w których wymagana stopa zwrotu osiągnie nie mniej niż 15% rocznie. Spółka dopuszcza inwestycje o charakterze dłużnym lub kapitałowym, w których wymagana stopa zwrotu może być niższa i ustalana będzie z uwzględnieniem poziomu ryzyka wynikającego z ustanowionych zabezpieczeń. Octava S.A. będzie sprzedawać projekty, w odniesieniu, do których oczekiwany przyrost wartości będzie niższy niż przyjęta przez Spółkę wymagana stopa zwrotu. Wpływy uzyskane ze sprzedaży projektów będą reinwestowane w nowe projekty budowlane lub dystrybuowane do akcjonariuszy (w drodze skupu akcji w celu umorzenia lub wypłaty dywidendy). Głównym celem inwestycyjnym Spółki będą małe i średnie projekty deweloperskie lub inne inwestycje o charakterze oportunistycznym. Spółka nie wyklucza inwestycji w projekty o innym przeznaczeniu.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Beresford Energy Corp. 24 312 211 56,82 %
Finchley Investments LLC 8 500 000 19,87 %
OFE Nationale-Nederlanden 4 599 000 10,75 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
15:05
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 0,89 zł
Zmiana -1,11 %
C/Z 0,00
C/WK 0,66
Wolumen 36
Obrót 32 zł
%Freefloat 0,00%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
ATL 1,00 zł -4,76% 82 471,66 zł
BBD 0,75 zł 0,00% 17 081,00 zł
CPD 7,40 zł -0,67% 6 469,50 zł
DOM 85,00 zł -2,30% 335 269,40 zł
ECH 4,98 zł 1,01% 165 898,04 zł
EDI 2,12 zł 0,00% 2,12 zł
GTC 9,04 zł 0,11% 18 325,23 zł
INP 6,50 zł 0,00% 214,50 zł
JHM 1,98 zł -1,98% 30 910,34 zł
JWC 4,40 zł 1,15% 1 324,40 zł
KCI 0,80 zł -3,61% 1 135,20 zł
LCC 2,81 zł -0,35% 342 749,07 zł
OPG 1,78 zł 1,71% 178,00 zł
PLZ 4,10 zł 4,86% 2 300,29 zł
PND 9,86 zł -1,10% 82 256,81 zł
RNK 2,17 zł 3,83% 40 926,25 zł
RHD 0,36 zł 9,09% 986,40 zł
ROB 3,98 zł 0,00% 415 561,12 zł
RON 1,42 zł 0,00% 2 699,42 zł
TRI 3,99 zł 0,00% 1 596,00 zł
WXF 6,18 zł 2,66% 600 986,15 zł
WIK 1,01 zł 0,00% 6 130,50 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.