Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
08 OCTAVA (08N)
Octava S.A. powstała w 1994 roku i jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Początkowo, Spółka działała jako fundusz restrukturyzacyjny, kontrolujący ponad 30 spółek z różnych branż przemysłu. Od 2004 roku Spółka działa w sektorze nieruchomościowym, jako aktywny inwestor finansowy. Podstawowym celem inwestycyjnym są średnio-okresowe inwestycje, pozwalające na wykreowanie wartości dodanej w realizowanych projektach. Od powstania Spółki jej filozofia działania opierała się na przekonaniu, że Spółka powinna koncentrować się na realizacji wartości z dokonanych inwestycji i przeznaczać większość zrealizowanych środków na skup własnych akcji. Celem Octava S.A. jest osiąganie, w średnim okresie, stopy wzrostu wartości jej aktywów netto na poziomie wyższym niż stopa wzrostu aktywów netto osiągana przez fundusze lub spółki o porównywalnym profilu ryzyka. Cel ten będzie realizowany w oparciu o portfel inwestycyjny obejmujący w danym momencie nie więcej niż 10 małych lub średnich projektów inwestycyjnych. Strategia działania Spółki polega na aktywnym angażowaniu się w projekty w obszarze nieruchomości lub innych, które pozwolą na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. W przypadku inwestycji kapitałowych Spółka będzie inwestować w projekty, w których wymagana stopa zwrotu osiągnie nie mniej niż 15% rocznie. Spółka dopuszcza inwestycje o charakterze dłużnym lub kapitałowym, w których wymagana stopa zwrotu może być niższa i ustalana będzie z uwzględnieniem poziomu ryzyka wynikającego z ustanowionych zabezpieczeń. Octava S.A. będzie sprzedawać projekty, w odniesieniu, do których oczekiwany przyrost wartości będzie niższy niż przyjęta przez Spółkę wymagana stopa zwrotu. Wpływy uzyskane ze sprzedaży projektów będą reinwestowane w nowe projekty budowlane lub dystrybuowane do akcjonariuszy (w drodze skupu akcji w celu umorzenia lub wypłaty dywidendy). Głównym celem inwestycyjnym Spółki będą małe i średnie projekty deweloperskie lub inne inwestycje o charakterze oportunistycznym. Spółka nie wyklucza inwestycji w projekty o innym przeznaczeniu.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Beresford Energy Corp. 24 312 211 56,82 %
Finchley Investments LLC 8 500 000 19,87 %
OFE Nationale-Nederlanden 4 599 000 10,75 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
14:40
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 0,86 zł
Zmiana 0,00 %
C/Z 0,00
C/WK 0,08
Wolumen 29
Obrót 25 zł
%Freefloat 0,00%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
ATL 0,96 zł -2,04% 2 481,00 zł
BBD 0,58 zł -1,69% 15 131,64 zł
CPD 7,50 zł 0,00% 975,00 zł
DOM 85,80 zł 0,70% 144 769,80 zł
ECH 4,39 zł -1,57% 78 961,87 zł
GTC 9,14 zł -1,08% 564 056,29 zł
INP 6,55 zł 0,00% 6,55 zł
JHM 1,60 zł 0,00% 16 168,03 zł
KCI 0,56 zł -1,75% 13 218,80 zł
LCC 2,40 zł -0,41% 911 022,48 zł
PND 9,30 zł 3,33% 1 725 602,66 zł
RNK 1,55 zł 1,31% 21 349,81 zł
RON 1,10 zł 0,92% 34,10 zł
TRI 2,97 zł -2,30% 546,48 zł
WXF 5,86 zł 0,34% 468,80 zł
WIK 0,58 zł 5,45% 6 440,32 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.