Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
08 OCTAVA (08N)
Octava S.A. powstała w 1994 roku i jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Początkowo, Spółka działała jako fundusz restrukturyzacyjny, kontrolujący ponad 30 spółek z różnych branż przemysłu. Od 2004 roku Spółka działa w sektorze nieruchomościowym, jako aktywny inwestor finansowy. Podstawowym celem inwestycyjnym są średnio-okresowe inwestycje, pozwalające na wykreowanie wartości dodanej w realizowanych projektach. Od powstania Spółki jej filozofia działania opierała się na przekonaniu, że Spółka powinna koncentrować się na realizacji wartości z dokonanych inwestycji i przeznaczać większość zrealizowanych środków na skup własnych akcji. Celem Octava S.A. jest osiąganie, w średnim okresie, stopy wzrostu wartości jej aktywów netto na poziomie wyższym niż stopa wzrostu aktywów netto osiągana przez fundusze lub spółki o porównywalnym profilu ryzyka. Cel ten będzie realizowany w oparciu o portfel inwestycyjny obejmujący w danym momencie nie więcej niż 10 małych lub średnich projektów inwestycyjnych. Strategia działania Spółki polega na aktywnym angażowaniu się w projekty w obszarze nieruchomości lub innych, które pozwolą na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. W przypadku inwestycji kapitałowych Spółka będzie inwestować w projekty, w których wymagana stopa zwrotu osiągnie nie mniej niż 15% rocznie. Spółka dopuszcza inwestycje o charakterze dłużnym lub kapitałowym, w których wymagana stopa zwrotu może być niższa i ustalana będzie z uwzględnieniem poziomu ryzyka wynikającego z ustanowionych zabezpieczeń. Octava S.A. będzie sprzedawać projekty, w odniesieniu, do których oczekiwany przyrost wartości będzie niższy niż przyjęta przez Spółkę wymagana stopa zwrotu. Wpływy uzyskane ze sprzedaży projektów będą reinwestowane w nowe projekty budowlane lub dystrybuowane do akcjonariuszy (w drodze skupu akcji w celu umorzenia lub wypłaty dywidendy). Głównym celem inwestycyjnym Spółki będą małe i średnie projekty deweloperskie lub inne inwestycje o charakterze oportunistycznym. Spółka nie wyklucza inwestycji w projekty o innym przeznaczeniu.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Beresford Energy Corp. 24 312 211 56,82 %
Finchley Investments LLC 8 500 000 19,87 %
OFE Nationale-Nederlanden 4 599 000 10,75 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
17:04
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 0,90 zł
Zmiana 0,00 %
C/Z 0,00
C/WK 0,08
Wolumen 31
Obrót 28 zł
%Freefloat 0,00%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
ATL 0,81 zł 6,58% 8,10 zł
BBD 0,54 zł 5,88% 97 882,15 zł
CPD 8,05 zł 0,00% 59 275,75 zł
DOM 68,60 zł 3,94% 125 606,20 zł
ECH 4,42 zł 0,23% 81 776,43 zł
EDI 1,91 zł 0,00% 2 861,18 zł
GTC 8,47 zł 2,29% 99 120,44 zł
INP 4,50 zł 0,00% 3 457,96 zł
JHM 1,65 zł 1,85% 88 628,13 zł
JWC 2,78 zł -5,44% 40 337,91 zł
KCI 0,62 zł 6,90% 3 020,60 zł
LCC 2,52 zł 2,02% 10 151 250,00 zł
OPG 1,74 zł 0,00% 58,10 zł
PLZ 2,33 zł -1,27% 4,66 zł
PND 9,40 zł -1,98% 441 994,03 zł
RNK 1,81 zł 0,00% 33 832,27 zł
RHD 0,34 zł 0,00% 782,00 zł
RON 1,06 zł -3,64% 4 165,35 zł
TRI 2,58 zł 2,79% 8 662,02 zł
WIK 0,72 zł 20,00% 25 532,35 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.