Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta? Załóż konto
08 OCTAVA (08N)
Octava S.A. powstała w 1994 roku i jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. Początkowo, Spółka działała jako fundusz restrukturyzacyjny, kontrolujący ponad 30 spółek z różnych branż przemysłu. Od 2004 roku Spółka działa w sektorze nieruchomościowym, jako aktywny inwestor finansowy. Podstawowym celem inwestycyjnym są średnio-okresowe inwestycje, pozwalające na wykreowanie wartości dodanej w realizowanych projektach. Od powstania Spółki jej filozofia działania opierała się na przekonaniu, że Spółka powinna koncentrować się na realizacji wartości z dokonanych inwestycji i przeznaczać większość zrealizowanych środków na skup własnych akcji. Celem Octava S.A. jest osiąganie, w średnim okresie, stopy wzrostu wartości jej aktywów netto na poziomie wyższym niż stopa wzrostu aktywów netto osiągana przez fundusze lub spółki o porównywalnym profilu ryzyka. Cel ten będzie realizowany w oparciu o portfel inwestycyjny obejmujący w danym momencie nie więcej niż 10 małych lub średnich projektów inwestycyjnych. Strategia działania Spółki polega na aktywnym angażowaniu się w projekty w obszarze nieruchomości lub innych, które pozwolą na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. W przypadku inwestycji kapitałowych Spółka będzie inwestować w projekty, w których wymagana stopa zwrotu osiągnie nie mniej niż 15% rocznie. Spółka dopuszcza inwestycje o charakterze dłużnym lub kapitałowym, w których wymagana stopa zwrotu może być niższa i ustalana będzie z uwzględnieniem poziomu ryzyka wynikającego z ustanowionych zabezpieczeń. Octava S.A. będzie sprzedawać projekty, w odniesieniu, do których oczekiwany przyrost wartości będzie niższy niż przyjęta przez Spółkę wymagana stopa zwrotu. Wpływy uzyskane ze sprzedaży projektów będą reinwestowane w nowe projekty budowlane lub dystrybuowane do akcjonariuszy (w drodze skupu akcji w celu umorzenia lub wypłaty dywidendy). Głównym celem inwestycyjnym Spółki będą małe i średnie projekty deweloperskie lub inne inwestycje o charakterze oportunistycznym. Spółka nie wyklucza inwestycji w projekty o innym przeznaczeniu.
Profil
Podmiot Akcje % głosów
Beresford Energy Corp. 24 312 211 56,82 %
Finchley Investments LLC 8 500 000 19,87 %
OFE Nationale-Nederlanden 4 599 000 10,75 %
Rekomendacje
Operacje
Analiza techniczna
Interwał:
Wskaźnik 1:
Wskaźnik 2:
SMA15
SMA45
SMA100
SMA200
Typ wykresu:
Skala:
Formacje
Archiwalne formacje i wskaźniki
Sygnał Data Stopa zwrotu
Notowania
11:55
Pole Wartość
Sektor
Branża
Kurs 0,98 zł
Zmiana -2,97 %
C/Z 0,00
C/WK 0,73
Wolumen 18
Obrót 18 zł
%Freefloat 0,00%
%Akcji 0,00%
Spółki z branży
Nazwa Kurs Zmiana Obrót
BBD 0,62 zł -1,59% 14 202,08 zł
CPD 6,65 zł -6,86% 7 647,50 zł
DOM 74,26 zł 1,17% 180 552,66 zł
ECH 4,69 zł 0,43% 79 065,42 zł
GTC 9,32 zł -0,32% 16 074,47 zł
INP 5,90 zł 0,00% 5,90 zł
JHM 1,85 zł 0,00% 1,85 zł
JWC 4,50 zł -1,53% 29 985,50 zł
KCI 0,90 zł 2,27% 10 199,19 zł
LCC 2,63 zł -1,50% 36 792,38 zł
PLZ 5,24 zł 6,94% 34,64 zł
PND 8,00 zł 0,63% 24 855,50 zł
RNK 1,67 zł -3,47% 857,24 zł
RHD 0,26 zł 4,00% 15,34 zł
ROB 3,15 zł 0,32% 656 221,75 zł
RON 1,37 zł -4,20% 2 946,47 zł
Ostatnie wątki z forum
Brak wątków.